SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

KIEROWNICTWO

DYREKTOR SZPITALA W CZARNKOWIE
Krzysztof Wywrot - 67 352 81 75
email: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl

P. O. ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
lek. med. Przemysław Olejnik - 67 352 81 00
 


RADA SPOŁECZNA

Uchwałą Nr V/30/2015  Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego
z dnia 24 lutego 2015 r. powołana została Rada Społeczna przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w następującym składzie:

1.  Tadeusz Teterus - Przewodniczący Rady - Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
2.  Jacek Klimaszewski - członek Rady - Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki
3.  Irena Rakowicz - członek Rady - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego
4.  Krzysztof Maćkowiak - członek Rady - przedstawiciel Miasta Czarnków
5.  Robert Szukajło - członek Rady - przedstawiciel Miasta i Gminy Trzcianka
6.  Elżbieta Rybarczyk - członek Rady - przedstawiciel Miasta i Gminy Wieleń
7.  Elżbieta Thomas - członek Rady - przedstawiciel Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.
8.  Feliks Łaszcz - członek Rady - przedstawiciel Gminy Czarnków
9.  Stanisław Pochyluk - członek Rady - przedstawiciel Gminy Połajewo
10.  Grażyna Graj - członek Rady - przedstawiciel Gminy Lubasz
11.  Włodzimierz Gapski - członek Rady - przedstawiciel Gminy Drawsko