SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRZETARGI

Numer ogłoszenia: 562102-N-2019; data zamieszczenia: 18.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dzierżawa analizatora 5 diff wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych.

18.06.2019 Ogłoszenie.
18.06.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 544605-N-2019; data zamieszczenia: 07.05.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych.

 22.05.2019 Informacja o wyborze oferty obłożenia.

16.05.2019 Informacja z otwarcia ofert.

14.05.2019 Odpowiedzi na pytania 2.
14.05.2019 Ogłoszenie o zmianie terminu składania 2.
13.05.2019 Odpowiedzi na pytania.
13.05.2019 Ogłoszenie o zmianie terminu składania
07.05.2019 Ogłoszenie.
07.05.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 544450-N-2019; data zamieszczenia: 07.05.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych.

22.05.2019 Informacja o wyborze oferty i ofertach odrzuconych dezynfekcja.

15.05.2019 Informacja z otwarcia ofert.

13.05.2019 Odpowiedzi na pytania.

13.05.2019 Ogłoszenie o zmianie terminu składania

07.05.2019 Ogłoszenie.

07.05.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 534305-N-2019; data zamieszczenia: 05.04.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywne dostawy systemu zamkniętego pobierania krwi oraz mikrometody.

16.04.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty.

12.04.2019 Informacja z otwarcia ofert.

09.04.2019 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ.

05.04.2019 Ogłoszenie.

05.04.2019 SIWZ z załącznikami.


Numer ogłoszenia: 511398-N-2019; data zamieszczenia: 07.02.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa prania  bielizny szpitalnej.

21.02.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty.

15.02.2019 Informacja z otwarcia ofert.

07.02.2019 Ogłoszenie.

07.02.2019 SIWZ