SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY: Zdzisław Ślusarski


TELEFON: 67 352 80 95


 

Udziela pomocy przez zespoły wyjazdowe „R” ofiarom wypadków, w stanach zagrożenia życia, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w przypadku zagrożenia ciąży lub porodu.

Zapewnia przyjęcie, wstępna diagnostykę i leczenie pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszających się samodzielnie do Izby Przyjęć prowadzi edukację i promocje zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego.