ODDZIAŁY

ODDZIAŁY SZPITALA:

- IZBA PRZYJĘĆ

- ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

- ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

- ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

- ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

- ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

- ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

- BLOK OPERACYJNY

- ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO