SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.
Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

logo mechanizm