SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

AKTUALNOŚCI


Data zamieszczenia: 29.11.2023

1 GRUDNIA 2023 ROKU - DZIEŃ WOLNY OD PRACY ZA 11 LISTOPADA 2023.

Uprzejmie informujemy, że 1 grudnia 2023 roku jest dniem wolnym od pracy w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Szpital udziela świadczeń w tym dniu w systemie dyżurowym.

Administracja będzie nieczynna.


Data zamieszczenia: 09.11.2023

bezpszpit

Certyfikat „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - Szpital Powiatowy im doktora Ryszarda Surmy otrzymał certyfikat „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent” przyznany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.
Certyfikat jest przyznawany za przestrzeganie standardów bezpieczeństwa oraz działania na rzecz bezpiecznego środowiska pracy dla pacjentów i personelu medycznego. Ocenie podlegało monitorowanie bezpieczeństwa personelu medycznego, rejestrowanie zdarzeń niepożądanych dotyczących personelu medycznego, przestrzeganie procedur czy wykorzystywanie bezpiecznego sprzętu.
Certyfikat „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent” to świadectwo stosowania się przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie do standardów bezpieczeństwa w placówce i działań podejmowanych na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego i pacjentów. Jest on również potwierdzeniem uznania dla naszej kadry za ich kwalifikacje i zapewnienie bezpieczeństwa każdemu pacjentowi.


Więcej informacji dostępnych na stronie www pod linkiem: deklaracja-bezpiecznyszpital.pl

certbezszpital maly


Data zamieszczenia: 30.06.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie otrzymał kolejne 1,7 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
28 czerwca 2023 r. Pan Marek Woźniak marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z Panią Bożeną Sadowską dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, kolejną umowę na dofinansowanie unijnego projektu pt. "Poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie " z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Podpisanie umowy na dofinansowanie wynika ze złożonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku.
Dzięki pozyskanym środkom Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zakupi sprzęt medyczny dedykowany dla wskazanych oddziałów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

20230628 100530

20230628 101959

20230628 102520

fot. Paweł Siemiński


Data zamieszczenia: 26.05.2023

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zlecił praktyczne sprawdzenie warunków próbnej ewakuacji w budynku Administracji, podczas której zorganizowane zostały ćwiczenia opuszczenia Budynku Administracji na wypadek pożaru. O fakcie tym powiadomiony została Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
Scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych miał na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji jak również ocenę podjęcia działań ewakuacyjno-ratowniczych przez pracowników Administracji.
26 maja 2023 r. o godz. 9:45 na parterze Budynku Administracji powstaje pożar. W wyniku zaistniałego zdarzenia pracownicy Administracji podejmują akcję ewakuacyjną do wyznaczonego miejsca zbiórki, którą objęty został cały budynek Administracji. Następnie odbyła się kontrola wszystkich pomieszczeń oraz zabezpieczenie przed wejściem do budynku osób trzecich. Po sprawdzeniu stanu osobowego kierujący podjął decyzję o zakończeniu ćwiczeń ewakuacyjnych w budynku i ponownym przywróceniu pełnej funkcjonalność obiektu.
W podsumowaniu przeprowadzona akcja zaliczona została do bardzo dobrej praktyki i pouczających testów zasad zachowania bezpieczeństwa ppoż.
Próbny ewakuacyjne będą się odbywać regularnie w pozostałych budynkach Szpitala. Wbrew pozorom nie są to tak proste ćwiczenia do przeprowadzenia, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W ćwiczeniach ewakuacyjnych nie chodzi bowiem o to, aby po prostu wyjść z budynku narażonego na niebezpieczeństwo. Trzeba to zrobić zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz z zachowaniem zdrowego rozsądku.

DSC02290

DSC02296

DSC02316

DSC02332

DSC02348Data zamieszczenia: 19.05.2023

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych przesłał do wszystkich szpitali - członków OZPSP list otwarty z prośbą o zamieszczenie tego dokumentu na stronach internetowych szpitali.
W związku z powyższym Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zamieszcza treść w/w listu otwartego kierowanego do Ministra Zdrowia.

List otwarty OZPSP 01

List otwarty OZPSP 02

List otwarty OZPSP.pdf


Data zamieszczenia: 28.04.2023

Dzisiaj w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie gościli przedstawiciele „Czepczyński Family Foundation”, która od ponad 2 lat zajmuje się wspieraniem działań edukacyjnych, głównie poprzez flagowe projekty ABC Ekonomii (edukacja ekonomiczna i finansowa) oraz ABC Empatii (budowanie właściwych postaw między dziećmi pełnosprawnymi, a dziećmi z niepełnosprawnościami).
Na ręce dyrektor Bożeny Sadowskiej przekazano książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” napisanej przez Wiktora Czepczyńskiego, Żanetę Kupczyk i Katarzynę Muzykę – Jacheć.
Bohaterami książki są pierwszoklasiści, którzy doświadczają niecodziennych sytuacji i wynoszą z nich ważne życiowe lekcje. Poznają kolegów i koleżanki, mierzących się z niepełnosprawnościami i schorzeniami. Nowe relacje i doświadczenia uczą młodych bohaterów empatii i tolerancji.
ABC Empatii to spełnienie marzeń fundatora CFF Artura Czepczyńskiego, który postanowił wyposażyć w ten projekt 1000 gmin w Polsce ze środków statutowych fundacji.
Projekt ABC Empatii poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw.
Książki przekazane zostaną do wszystkich komórek szpitala.

DSC08746s

DSC08778s


Data zamieszczenia: 18.04.2023

W dniu 13 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia Szpitalowi Powiatowemu w Czarnkowie, to historyczny moment i ważny dzień w życiu naszego Szpitala.
Cieszymy się, że patronem naszego Szpitala został doktor Ryszard Surma, niezwykły lekarz - pediatra, człowiek skromny i wyjątkowy, oddany do końca służbie drugiemu człowiekowi.
Doktor Ryszard Surma przez całe swoje życie, można powiedzieć, że do ostatnich jego chwil, przyjmował swych pacjentów, małych i dużych. Do każdego podchodził z należytym szacunkiem i powagą. Ciepły, życzliwy, zawsze gotowy do niesienia pomocy. Wiódł życie bardzo skromne i takim był człowiekiem.
Zmarł w słoneczne południe 7 kwietnia 2018 r. po przyjęciu ostatniego pacjenta.
Na grobie doktora Ryszarda Surmy znalazły się słowa, które wypowiedział Napoleon Bonaparte: „Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”.
Wybór doktora na patrona naszego Szpitala jest pięknym utrwaleniem pamięci o wielkim człowieku, lekarzu z Ziemi Czarnkowskiej. Jednocześnie niech będzie przykładem dla innych: wzorem bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi, z pięknie wypełnioną życiową misją.
Niech przykład życia doktora Ryszarda Surmy znajduje naśladowców w naszym Szpitalu.
Warto i trzeba przypominać tego niezwykłego lekarza, który swoją ziemską misję wypełniał najpiękniej.

DSC01335

DSC01379

DSC01394

DSC01435

DSC01452

DSC01467

DSC01553

 IMG 3525

IMG 3530

IMG 3639

IMG 3658

IMG 3674

 


Data zamieszczenia: 31.01.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie otrzyma 1,7 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

31 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego uroczyście podpisał z Panią Bożeną Sadowską dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, umowę na dofinansowanie unijnego projektu dla działania "Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podpisanie umowy na dofinansowanie wynika ze złożonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce".
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 mln 708 tys. 875,70 zł. z WRPO na lata 2014-2020 w ramach instrumentu REACT-EU, który obejmuje m.in. wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia. Wsparcie stanowi 85 proc. kosztów całego projektu (wartość całego projektu ogółem to 2 mln 042 tys. 945,99 zł), 15 % będzie wynosił wkład własny Szpitala.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu leczenia powikłań po COVID-19, więc dla Szpitala w Czarnkowie, który w czasie pandemii był Szpitalem w całości zaangażowanym w walkę z COVID-19, środki finansowe z tego projektu pozwolą na zakup sprzętu medycznego, który istotnie przyczyni się w zapewnieniu komfortu leczenia pacjentów.
Dzięki pozyskanym środkom Szpital w Czarnkowie zakupi m.in. sprzęt medyczny dedykowany dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Pediatrii.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie podejmuje wszelkie działania celem możliwości rozwoju Szpitala, mając na uwadze przede wszystkim potrzeby i zdrowie Pacjentów, dlatego w ostatnich dniach złożył już następny wniosek i stara się o pozyskanie kolejnego dofinansowania.

DSC06483a

DSC06511a

DSC06520a

DSC06523a


Data zamieszczenia: 03.01.2023

Z dniem 05.01.2023 r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zostanie uruchomiona dla pacjentów infolinia do poradni specjalistycznych.

Numer infolinii : 459 595 250