SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

AKTUALNOŚCI

Data zamieszczenia: 31.01.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie otrzyma 1,7 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

31 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego uroczyście podpisał z Panią Bożeną Sadowską dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, umowę na dofinansowanie unijnego projektu dla działania "Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podpisanie umowy na dofinansowanie wynika ze złożonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce".
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 mln 708 tys. 875,70 zł. z WRPO na lata 2014-2020 w ramach instrumentu REACT-EU, który obejmuje m.in. wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia. Wsparcie stanowi 85 proc. kosztów całego projektu (wartość całego projektu ogółem to 2 mln 042 tys. 945,99 zł), 15 % będzie wynosił wkład własny Szpitala.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu leczenia powikłań po COVID-19, więc dla Szpitala w Czarnkowie, który w czasie pandemii był Szpitalem w całości zaangażowanym w walkę z COVID-19, środki finansowe z tego projektu pozwolą na zakup sprzętu medycznego, który istotnie przyczyni się w zapewnieniu komfortu leczenia pacjentów.
Dzięki pozyskanym środkom Szpital w Czarnkowie zakupi m.in. sprzęt medyczny dedykowany dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Pediatrii.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie podejmuje wszelkie działania celem możliwości rozwoju Szpitala, mając na uwadze przede wszystkim potrzeby i zdrowie Pacjentów, dlatego w ostatnich dniach złożył już następny wniosek i stara się o pozyskanie kolejnego dofinansowania.

DSC06483a

DSC06511a

DSC06520a

DSC06523a


Data zamieszczenia: 03.01.2023

Z dniem 05.01.2023 r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zostanie uruchomiona dla pacjentów infolinia do poradni specjalistycznych.

Numer infolinii : 459 595 250


Data zamieszczenia: 23.01.2023

Przechwytywanie.PNG


Bez tytułu 1


Data zamieszczenia: 28.11.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wynajem gabinetów lekarskich.
28.11.2022 Wzór umowy.
28.11.2022 Ogłoszenie.
28.11.2022 Specyfikacja.


Data zamieszczenia: 24.11.2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie poszukuje pielęgniarek / pielęgniarzy do pracy w oddziałach szpitalnych:
- oddziale chorób wewnętrznych
- oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo - ortopedycznej
- oddziale pediatrycznym
Oferujemy:
– pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
– znajomość obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
działem kadr – tel: (67) 352-81-76, e- mail : kadry@zzozczarnkow.x.pl,
sekretariatem – tel: (67) 352-81-70, e-mail: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl
lub
Naczelną Pielęgniarką tel: (67) 352-81-30, e- mail: piel@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 28.10.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przetarg na wynajem powierzchni pod zainstalowanie dwóch automatów sprzedających.

29.11.2022 Unieważnienie postępowania.

28.10.2022 Wzór umowy.
28.10.2022 Ogłoszenie.
28.10.2022 Specyfikacja.


Data zamieszczenia: 26.10.2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni lekarzy o specjalności radiologia i diagnostyka obrazowa/radiodiagnostyka/rentgenodiagnostyka do pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Oferujemy:
- zatrudnienie na zasadach umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę,
- pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,
- ukończona specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- profesjonalizm i partnerstwo w podejściu do pacjenta,
- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- umiejętność współpracy w zespole,
- dobra organizacja pracy własnej,
- wysoka kultura osobista,
- odpowiedzialność za powierzone zadania.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
Działem Zatrudnienia i Płac – tel: (67) 352-81-76; e- mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 21.10.2022

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie w sprawie użytkowania budynków użyteczności publicznej oraz sezonu grzewczego 2022 -2023.

KOMUNIKAT - Budynki użyteczności publicznej

KOMUNIKAT SEZON GRZEWCZY 2022 2023


Data zamieszczenia: 11.10.2022

W dniu 07.10.2022 r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przeprowadzono szkolenie z zasad postępowania na wypadek zagrożenia aktem terroru – atak nożownika. Eksperci do spraw bezpieczeństwa wraz z służbami Policji z Czarnkowa podczas szkolenia przećwiczyli z pracownikami szpitala procedury wynikające z "Planu postepowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie"

Na jednym z oddziałów szpitala doszło do ataku szaleńca z nożem, który groził personelowi nożem i wziął zakładników… To na szczęście tylko ćwiczenia. Na miejsce szybko przyjechali Policjanci, którzy obezwładnili napastnika. To tylko jeden z wielu scenariuszy, które zostały przećwiczone przez pracowników szpitala. Eksperci do spraw bezpieczeństwa pokazywali pracownikom szpitala jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i zachować zimną krew w przypadku ataku nożownika.
Pokazano jakie symptomy poprzedzają atak agresji, bo wiele zagrożeń można uniknąć i przewidzieć, a najważniejsza w takim przypadku jest zimna krew - w ten sposób można uratować życie.

Ćwiczenia zrobiły na pracownikach szpitala duże wrażenie. Pani Dyrektor Szpitala podziękowała wszystkim, za sprawne przeprowadzenie szkolenia i zapowiedziała kolejne szkolenia, które będą służyć bezpieczeństwu pacjentów i personelu szpitala w przypadku wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń i zagrożeń.


Data zamieszczenia: 27.09.2022

DYREKTOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych wraz z transportem.
27.09.2022 Wzór umowy.
27.09.2022 Ogłoszenie.
27.09.2022 Warunki.

27.09.2022 Formularz ofertowy z załacznikami.

27.09.2022 Klauzula Obowiązku Informacyjnego RODO.

06.10.2022 Odpowiedzi na pytania.

27.10.2022 Rozstrzygnięcie postępowania.


Data zamieszczenia: 20.09.2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że praca napisana przez naszego ortopedę dr n. med. Tomasza Jopka na temat endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego wygrała konkurs podczas tegorocznego europejskiego zjazdu ortopedów EFORT 2022 w Lizbonie! 23rd EFORT ANNUAL CONGRESS - LISBON 2022

 tj1 tj2


Data zamieszczenia: 01.09.2022

DYREKTOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych wraz z transportem.
01.09.2022 Wzór umowy.
01.09.2022 Ogłoszenie.
01.09.2022 Warunki.

01.09.2022 Dokumenty.

07.09.2022 Informacja o proteście.

09.09.2022 Informacja o zawieszeniu postępowania.

13.09.2022 Rozstrzygnięcie protestu - UWAGA - zmiana terminu składania ofert!

15.09.2022 Odpowiedzi na pytania - UWAGA - modyfikacja SWK.

20.09.2022 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

21.09.2022 Odpowiedzi na pytania II.

21.09.2022 Formularz ofertowy II wersja.

23.09.2022 Unieważnienie postępowania.


Data zamieszczenia: 30.08.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przetarg na wynajem powierzchni pod zainstalowanie dwóch automatów sprzedających.
30.08.2022 Wzór umowy.
30.08.2022 Ogłoszenie.
30.08.2022 Specyfikacja.

04.10.2022 Unieważnienie postępowania.


Data zamieszczenia: 30.08.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przetarg na wynajem pomieszczenia na działalność związaną ze sprzedażą aparatów słuchowych o powierzchni 62,73 m/2.
30.08.2022 Wzór umowy.
30.08.2022 Ogłoszenie.
30.08.2022 Specyfikacja.

05.10.2022 Ogłoszenie o wyniku przetargu.


Data zamieszczenia: 22.08.2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie poszukuje pielęgniarek / pielęgniarzy do pracy w Przychodni Lekarza Rodzinnego we Wronkach oraz w Czarnkowie w oddziałach szpitalnych:
- oddziale chorób wewnętrznych
- oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo - ortopedycznej
- oddziale pediatrycznym
Oferujemy:
– pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
– znajomość obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania.
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
działem kadr – tel: (67) 352-81-76 ; e- mail : kadry@zzozczarnkow.x.pl
lub
Naczelną Pielęgniarką tel: (67) 352-81-30; e- mail: piel@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 28.07.2022

SZCZEPIENIA ODBYWAJĄ SIĘ W PORADNI CHIRURGICZNEJ (wejście od parkingu wewnętrznego do poradni specjalistycznych, budynek C) W DNIACH:

20.08.2022 SOBOTA w godzinach 9.00 - 12.00

27.08.2022 SOBOTA w godzinach 9.00 - 15.00

05.09.2022 PONIEDZIAŁEK w godzinach 15.30 - 19.00

10.09.2022 SOBOTA w godzinach 9.00 - 15.00

24.09.2022 SOBOTA w godzinach 9.00 - 15.00

REJESTRACJA DO SZCZEPIEŃ W DNI ROBOCZE OD GODZ. 8.00 do 14.30

TELEFON 67 352 81 70 LUB 67 352 81 56

tablica

 


Data zamieszczenia: 22.07.2022

DYREKTOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w rodzaju: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów lekarskich w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii planowej i ginekologii jednego dnia na Oddziale Ginekologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

04.08.2022 Rozstrzygnięcie.

22.07.2022 Ogłoszenie.
22.07.2022 Szczegółowe warunki konkursu.
22.07.2022 Wzór umowy.
22.07.2022 Formularz ofertowy.


Data zamieszczenia: 22.07.2022

DYREKTOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w rodzaju: wykonywanie obowiązków Kierownika Oddziału Ginekologii, udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów lekarskich w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii planowej i ginekologii jednego dnia na Oddziale Ginekologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

04.08.2022 Rozstrzygnięcie.

22.07.2022 Ogłoszenie.
22.07.2022 Szczegółowe warunki konkursu.
22.07.2022 Wzór umowy.
22.07.2022 Formularz ofertowy.


Data zamieszczenia: 31.05.2022

DYREKTOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w rodzaju: wykonywanie obowiązków Kierownika Oddziału Ginekologii, udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów lekarskich w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii planowej i ginekologii jednego dnia na Oddziale Ginekologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

21.06.2022 Rozstrzygnięcie.

31.05.2022 Ogłoszenie.
31.05.2022 Szczegółowe warunki konkursu.
31.05.2022 Wzór umowy.
31.05.2022 Formularz ofertowy.


Data zamieszczenia: 31.05.2022

DYREKTOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w rodzaju: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów lekarskich w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii planowej i ginekologii jednego dnia na Oddziale Ginekologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

21.06.2022 Rozstrzygnięcie.

31.05.2022 Ogłoszenie.
31.05.2022 Szczegółowe warunki konkursu.
31.05.2022 Wzór umowy.
31.05.2022 Formularz ofertowy.


Data zamieszczenia: 27.05.2022

Przetarg pisemny na  sprzedaż samochodu specjalnego

27.05.2022 Ogłoszenie.
27.05.2022 Regulamin.

 


Data zamieszczenia: 12.05.2022

zyczenia


Data zamieszczenia: 12.05.2022

Życzenia Czarnków


Data zamieszczenia: 11.05.2022

DYREKTOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w rodzaju: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów lekarskich w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii planowej i ginekologii jednego dnia na Oddziale Ginekologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

27.05.2022 Rozstrzygnięcie.

11.05.2022 Ogłoszenie.
11.05.2022 Wzór umowy.
11.05.2022 Formularz ofertowy.

11.05.2022 Szczegółowe warunki konkursu.


Data zamieszczenia: 11.05.2022

DYREKTOR ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w rodzaju: wykonywanie obowiązków Kierownika Oddziału Ginekologii, udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów lekarskich w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii planowej i ginekologii jednego dnia na Oddziale Ginekologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

27.05.2022 Rozstrzygnięcie.

11.05.2022 Ogłoszenie.
11.05.2022 Szczegółowe warunki konkursu.
11.05.2022 Wzór umowy.
11.05.2022 Formularz ofertowy.


Data zamieszczenia: 23.02.2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie poszukuje pielęgniarek / pielęgniarzy do pracy na bloku operacyjnym, Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i w oddziałach szpitalnych:

- oddziale chorób wewnętrznych
- oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo - ortopedycznej
- oddziale pediatrycznym
- oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Oferujemy:
– pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
– znajomość obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
działem kadr – tel: 67 352 81 76, email: kadry@zzozczarnkow.x.pl
lub
Naczelną Pielęgniarką tel: 67 352 81 30, email: piel@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 27.04.2022

CCF 000083


Data zamieszczenia: 01.04.2022

BADANIA KOMERCYJNE RT-PCR W KIERUNKU SARS-CoV-2
Punkt pobrań wymazów działa przy Laboratorium Zespołu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ulicy Kościuszki 94 w godzinach od 7.00 do 11.00.
Z punku pobrań można skorzystać po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
(dzień przed pobraniem wymazu) pod numerem telefonu (67) 352 81 34 w godzinach
od 8.00 do 14.00

Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz PESEL.
Wynik można odebrać osobiście w Laboratorium lub uzyskać kod dostępu do wyniku online.
KOSZT BADANIA WYNOSI
280 zł - wynik w języku polskim
300 zł - wynik w języku angielskim lub niemieckim

Przygotowanie pacjenta do pobrania wymazu z nosogardzieli lub gardła
w kierunku SARS-CoV-2
- wymaz z powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą.
W przypadku gdy nie jest to możliwe, materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
- przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, nie należy stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. Należy wyjąć ruchome protezy zębowe.


Data zamieszczenia: 31.03.2022

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.03.2022 dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

decyzja Czarnków 31.03.2022 uchylenie sig 001

decyzja Czarnków 31.03.2022 uchylenie sig 002


Data zamieszczenia: 07.03.2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni :

1. Lekarzy do pracy w oddziale : wewnętrznym, pediatrycznym, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej z pododdziałem urazowo-ortopedycznym.
2. Lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć.
3. Lekarzy do pracy w Zespole Ratownictwa Medycznego.
4. Lekarzy do pracy w Przychodni Lekarza Rodzinnego.
5. Lekarzy do pracy w Ambulatoryjnej Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia .

Szczegółowe informacje udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 67 352 81 76


Data zamieszczenia: 04.03.2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni na pełen etat diagnostów laboratoryjnych z aktualnym PWZDL oraz techników analityki medycznej.

Mile widziane doświadczenie w zakresie mikrobiologii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Zatrudnienia i Płac  tel. 67 352 81 76

lub kierownikiem Działu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 67 352 81 34


Data zamieszczenia: 01.03.2022

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Wewnętrznego w rodzaju: wykonywanie obowiązków Kierownika Oddziału Wewnętrznego, udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

21.03.2022 Wynik.

01.03.2022 Ogłoszenie.
01.03.2022 Szczegółowe warunki konkursu.
01.03.2022 Wzór umowy.
01.03.2022 Formularz ofertowy.

 


Data zamieszczenia: 27.01.2022

Przetarg na wynajem pomieszczenia Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na sklep medyczny.

27.01.2022 Ogłoszenie.
27.01.2022 Specyfikacja.
27.01.2022 Wzór umowy.
27.01.2022 Plan pomieszczeń.

28.02.2022 Wynik.

 


Data zamieszczenia: 18.02.2022

Zespół Zakładów Opieki zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni ratowników medycznych mających doświadczenie w pracy w zespołach typu „P” lub „S”


Data zamieszczenia: 17.12.2021

Przed szczepieniem należy wypełnić (do wyboru):

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

lub

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

lub

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiew. przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19


Data zamieszczenia: 25.10.2021

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.09.2021 dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

decyzja Czarnków 22102021 sig 1 01

decyzja Czarnków 22102021 sig 1 02

decyzja_Czarnków_22102021-sig-1.pdf


Data zamieszczenia: 13.10.2021

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w rodzaju: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów lekarskich w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii planowej i ginekologii jednego dnia na Oddziale Ginekologii.

13.10.2021 Ogłoszenie.
13.10.2021 Szczegółowe warunki konkursu.
13.10.2021 Wzór umowy.
13.10.2021 Formularz ofertowy.

27.10.2021 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu / unieważnieniu konkursu.


Data zamieszczenia: 13.10.2021

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w rodzaju: wykonywanie obowiązków Kierownika Oddziału Ginekologii, udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów lekarskich w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii planowej i ginekologii jednego dnia na Oddziale Ginekologii.

13.10.2021 Ogłoszenie.
13.10.2021 Szczegółowe warunki konkursu.
13.10.2021 Wzór umowy.
13.10.2021 Formularz ofertowy.

27.10.2021 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu / unieważnieniu konkursu.


Data zamieszczenia: 13.09.2021

Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie wprowadzenia nowego cennika usług w zakresie świadczeń medycznych i innych wykonywanych w ZZOZ w Czarnkowie.

Zarządzenie 22.2021Cenniki.


Data zamieszczenia: 13.09.2021

Zarządzenie 21/2021 w sprawie wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych, medycznych i handlowych z załącznikami.

ZARZĄDZENIE NR 21.2021 00

Pełna treść zarządzenia oraz załączniki.

Wniosek w formacie Word


data zamieszczenia: 17.08.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:Sprzedaż dwóch samochodów specjalnych.

17.08.2021 Załącznik do umowy.

17.08.2021 Umowa.

17.08.2021 Ogłoszenie.
17.08.2021 SIWZ.


Data zamieszczenia: 07.07.2021

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.07.2021 dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 


Data zamieszczenia: 18.06.2021

SENIOR BOX z Fundacji e-wiezi.pl

Dzięki uprzejmości Pana Rafała Urbaniaka i zrozumieniu istoty celów do jakich została powołana Fundacja e-więzi w dniu 15 czerwca 2021 mieliśmy okazję przyjąć szczególne podarunki, w postaci senior-boxów, jakie trafiły do Szpitala Powiatowego w Czarnkowie - Fundacja e-więzi - www.e-wiezi.pl, która mając za swój statutowy cel – pomoc osobom starszym, zdecydowała się przekazać na ręce Pani Dyrektor Bożeny Sadowskiej, 30 specjalnie dobranych senior-boxów.

Mają one pomóc seniorom, którzy zostali przyjęci do Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, a którzy najzwyczajniej w świecie, nie mieli możliwości, czasu ani środków na przygotowanie się na hospitalizację. Jest to szczególnie ważne, w okresie pandemii, w sytuacjach gdy pozostają oni odizolowani od najbliższych – rodziny, przyjaciół.
W senior-boxie znajdują się podstawowe i niezbędne podczas pobytu w szpitalu środki higieny osobistej takie jak – mydło, pasta i szczoteczka, ręcznik, środki dezynfekcyjne, maseczki jednorazowe, sztućce oraz kubek i jednorazowa odzież. Czyli wszystko to, czego senior nie jest w stanie zabrać ze sobą w nagłej sytuacji do szpitala.
Dziękujemy Fundacji e-więzi, za przekazanie senior-boxów, Pani Dyrektor Bożenie Sadowskiej - ZZOZ Czarnków, za konsultacje i wskazanie potrzeb osób nagle hospitalizowanych i przyjecie oferowanej pomocy oraz Pawłowi Siemińskiemu za pomoc w organizacji i koordynacji całości tego szczególnego projektu.
Fundacja E-więzi

001

002


Data zamieszczenia: 25.05.2021

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2021 dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

decyzja Czarnków 21052021

decyzja Czarnków 21052021 01

 


Data zamieszczenia: 20.05.2021

Przed szczepieniem należy wypełnić (do wyboru):

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

lub

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

 


Data zamieszczenia: 16.03.2021

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.03.2021 dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

decyzja Czarnków 15032021 01

decyzja Czarnków 15032021 02


ZGŁOSZENIE CHĘCI SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
- od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
- od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. 

TELEFON DO REJESTRACJI

NA SZCZEPIENIA W NASZYM SZPITALU: 67 352 81 56

czynny w czwartek 14.00 - 18.00 oraz  w sobotę w godzinach 09.00 - 15.00

 

Zgłoś chęć zaszczepienia się, wypełniając formularz dostępny na stronie szczepimysie.pacjent.gov.pl. Kiedy szczepieniami zostanie objęta Twoja grupa wiekowa otrzymasz, na wskazany przez siebie adres e-mail, informację o tym, że zostało dla Ciebie wystawione e-skierowanie i możesz już się zapisać na szczepienie.

Rejestracji na szczepienie możesz dokonać na kilka sposobów:

- poprzez e-rejestrację na pacjent.gov.pl

- DZWONIĄC NA CAŁODOBOWĄ I BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ 989

- kontaktując się bezpośrednio z naszym punktem szczepień 67 352 81 56, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00


Informacje o uruchomieniu szczepień dla kolejnej grupy wiekowej będą dostępne na gov.pl/szczepimysie oraz w mediach. Więcej informacji w tym artykule.

Jeżeli nie masz jeszcze 70 lat (urodzeni w roku 1952 lub później) oraz nie posiadasz PESEL poczekaj, aż szczepieniami będzie objęta Twoja grupa wiekowa. Informacje o tym będą dostępne w mediach.

 2021 01 15 095938


Szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych.

Informujemy, że nasz szpital, jako szpital węzłowy w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienia przeciw Covid-19 dla personelu sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych ETAP 0 a nastepnie ETAP 1.

Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować wysyłając wypełniony formularz w pliku Excel - pobierz na adres mailowy: szczepienia.covid@szpitalczarnkow.pl wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz.

Przyjmujemy zgłoszenia do 28.12.2020 do godziny 10.00

Koordynator ds. szczepień: Bożena Sadowska, tel. 67 352 81 71, email: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl

 

 


Data zamieszczenia: 18.01.2021

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.01.2021 dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

decyzja Czarnków IX 15012021 01

decyzja Czarnków IX 15012021 02


Data zamieszczenia: 26.10.2020

Ja dojechać do punktu pobrań DRIVE-THRU.

UWAGA! Konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 67 352 80 98

2020 10 27 124544b

 001

004

005

006

007


Data zamieszczenia: 26.10.2020

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w związku z decyzjami Wojewody informuje:

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA
planowe przyjęcia do szpitala

Izba Przyjęć działa w swoim nie zmienionym zakresie, tzn.

W IZBIE PRZYJĘĆ PRZYJMUJEMY PACJENTÓW CAŁODOBOWO, W TRYBIE NAGŁYM LUB PLANOWYM ORAZ UDZIELAMY PORADY OBEJMUJĄCE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE.

 

Rejestracja do poradni specjalistycznych tylko telefoniczna, czynna od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 14:00.


- Poradnia Chirurgiczna - PRZYJĘCIA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00
- Neurologiczna - PRZYJĘCIA PLANOWE PO KONSULTACJI TELEFONICZNEJ pod numerem 67 352 81 42
- Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - PRZYJĘCIA PLANOWE WG ZAPISÓW pod numerem 67 352 81 42
- Kardiologiczna - PRZYJĘCIA PLANOWE WG ZAPISÓW pod numerem 67 352 81 42
- Urologiczna - przyjęcia planowe wg zapisów pod numerem 67 352 81 42


Data zamieszczenia: 13.10.2020

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.10.2020 dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

09102020 Czarnków decyzja 109102020 Czarnków decyzja 1 0109102020_Czarnków_decyzja.pdf


Data zamieszczenia: 29.09.2020

ZABEZPIECZENIE PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO WRONKI

28.09.2020 - 10.30-13.30 - A. Osipa

29.09.2020 - 10.30-13.30 - M. Wicher

30.09.2020 - 08.30-11.30 - A. Obst

01.10.2020 - 08.00-18.00

02.10.2020 - 08.30-11.30 - A. Rapczyńska

NASTĘPNY TYDZIEŃ USTALONY BEDZIE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

 


Data zamieszczenia: 11.09.2020

Zarządzenie nr 23/2020

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczeń: 

Leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresielekarza specjalisty z zakresu chirurgii.

Ogłoszenie


Data zamieszczenia: 11.09.2020

Zarządzenie nr 22/2020

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczeń: 

Leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Kierownika (lekarza kierującego) oddziałem chirurgii ogólnej z pooddziałemurazowo-ortopedycznym.

Ogłoszenie


Data zamieszczenia: 09.09.2020

INFORMACJA! PORADNIE W CZARNKOWIE

Rejestracja do poradni specjalistycznych telefoniczna i osobista czynna od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 14:00
- Poradnia Chirurgiczna - PRZYJĘCIA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00
- Neurologiczna - PRZYJĘCIA PLANOWE PO KONSULTACJI TELEFONICZNEJ pod numerem 67 352 81 42
- Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - PRZYJĘCIA PLANOWE WG ZAPISÓW pod numerem 67 352 81 42
- Kardiologiczna - PRZYJĘCIA PLANOWE WG ZAPISÓW pod numerem 67 352 81 42
- Urologiczna - przyjęcia planowe wg zapisów pod numerem 67 352 81 42


Data zamieszczenia: 27.08.2020

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni od zaraz lekarzy internistów

na dyżury lekarskie  -  na oddziale wewnętrznym.

Tel. kontaktowy 67 352 81 70 lub 67 352 81 76


Data zamieszczenia: 25.08.2020

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni Pielęgniarki!

Mile widziane Pielęgniarki anestezjologiczne. Forma zatrudnienia dowolna.

 


Data zamieszczenia: 19.06.2020

BADANIA KOMERCYJNE W KIERUNKU SARS-CoV-2

Od 22.06.2020r. będzie czynny punkt pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2. Punkt będzie działać przy Laboratorium Zespołu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ulicy Kościuszki 94 w godzinach od 7.00 do 10.00.
Z punku pobrań będzie można skorzystać po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (dzień przed pobraniem wymazu) pod numerem telefonu (67) 352 81 34 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz PESEL.
Wynik będzie można odebrać osobiście w Laboratorium lub uzyskać kod dostępu do wyniku online.

KOSZT BADANIA WYNOSI 370 zł

Przygotowanie pacjenta do pobrania wymazu z gardła
w kierunku SARS-CoV-2

- Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
- Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, nie należy stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. Należy wyjąć ruchome protezy zębowe.


Data zamieszczenia: 19.06.2020

poodze


Data zamieszczenia: 15.06.2020

BEZPŁATNE BADANIA W KIERUNKU SARS-CoV-2 DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO


Mobilne centrum pobrań prób SARS-CoV-2 będzie działać na pl. Staszica 10 w Pile (przy Urzędzie Miasta) od 16.06.2020 r. do 18.06.2020 r. w godz. 10.00-19.00, natomiast 19.06.2020 od 10.00 do 12.00. Testy wykonywane są bez konieczności opuszczania samochodu oraz dla osób pieszych. Badania są bezpłatne.
Z punktu pobrań można skorzystać po wcześniejszej telefonicznej rejestracji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu pod numerem telefonu 61 656 80 75, rejestracja 13.06. oraz 14.06.2020 r. godz. 10.00-16.00, natomiast w dniach 15.06.2020 r. – 18.06.2020r. (włącznie) w godzinach od 8.00 do 16.00, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz pesel. Osoby, u których będą pobierane wymazy powinny podać swój adres e-mail lub numer telefonu.
Każda z przebadanych osób będzie miała dostęp do wyników online.


Data zamieszczenia: 23.03.2020

Podmioty oraz osoby prywatne, które zdecydują się wesprzeć nasz szpital darowizną na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2, prosimy o wpłaty na
nr konta: 44 1240 3709 1111 0010 2792 9855

w tytule przelewu proszę wpisać: darowizna na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2.


Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w imieniu własnym, pracowników oraz wszystkich pacjentów bardzo dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy przekazują środki ochrony osobistej i materiały dezynfekcyjne oraz wolontariuszom którzy poświęcają własny czas oraz fundusze na szycie maseczek.


Data zamieszczenia: 07.04.2020

CCF 000013a

CCF 000012a


Data zamieszczenia: 19.03.2020

Od dnia 17 marca 2020 ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

- planowe przyjęcia do szpitala
- planowe wizyty w poradniach specjalistycznych
- planowe badania w pracowniach diagnostycznych
  (RTG, USG, ENDOSKOPII EKG)

Sprawy związane z:
- przedłużeniem zwolnień lekarskich,
- wystawianiem recept,
- ewentualnego zakończenia leczenia w poradniach specjalistycznych
PROSIMY ZGŁASZAĆ na wskazane poniżej numery w godzinach od 8:00 do 12:00:

67 352 81 09 lub 67 352 81 42

Przypadki PILNE - będą obsługiwane po wcześniejszej konsultacji telefonicznej na w/w numery.

GABINET LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W celu uzyskania konsultacji telefonicznej lekarza POZ
prosimy o kontakt na numer 67 281 36 89 W GODZINACH godz. 8:00-15:30


Poradnie we Wronkach - REJESTRACJA TYLKO TELEFONICZNIE 67 254 18 22 lub 67 254 09 12:
- Chirurgii Ogólnej we Wronkach - TYLKO NAGŁE PRZYPADKI PO KONSULTACJI TELEFONICZNEJ 67 254 18 22
- Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej we Wronkach - NIECZYNNA DO ODWOŁANIA. INFORMACJA POD NUMEREM 67 254 18 22
- Ginekologiczno-Położnicza we Wronkach - TYLKO NAGŁE PRZYPADKI PO KONSULTACJI TELEFONICZNEJ 67 254 18 22, DLA KOBIET CIĘŻARNYCH CZYNNE WG HARMONOGRAMU

 


Przychodnia Lekarza Rodzinnego PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Wronki (ZZOZ Czarnków

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem stanu epidemicznego zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące działalności i przyjmowania pacjentów w naszej przychodni.

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO CZYNNA W GODZINACH od 8.00 do 15.30

REJESTRACJA W CELU USTALENIA MOŻLIWOŚCI WIZYTY - TYLKO I WYŁĄCZNIE TELEFONICZNA - telefon 67 281 36 89

PACJENTOM BĘDĄ UDZIELANE „TELEPORADY” W GODZINACH FUNKCJONOWANIA PRZYCHODNI - telefon 67 281 36 89

TYLKO W SYTUACJACH, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE, PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA

PROŚBĘ O POWTÓRZENIE RECEPT NA LEKI PRZEWLEKŁE PRZEKAZUJEMY TELEFONICZNIE – NIE ZGŁASZAMY SIĘ PO RECEPTY – PERSONEL PO ZIDENTYFIKOWANIU OSOBY DZWONIĄCEJ PRZEKAŻE „czterocyfrowy KOD RECEPTY” NA PODANY TELEFON, KTÓRY UMOŻLIWI JEJ REALIZACJĘ W APTECE

WSTRZYMUJE SIĘ WSZYSTKIE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE (np. bilanse zdrowia - szczepienia, profilaktykę chorób układu krążenia, skierowania do sanatorium i in.)

Ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

 


Data zamieszczenia: 16.03.2020

Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach. Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc:

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE: Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach - NFZ


Data zamieszczenia: 11.03.2020

 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN!!!


W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem COVID-19,

wejście do szpitala jedynie przez Izbę Przyjęć!

 


Data zamieszczenia: 10.03.2020

Koronawirus informacja dla pacjentów 1


Data zamieszczenia: 09.03.2020

W związku z planowaniem rozpoczęcia działalności Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zaprasza do współpracy :

- lekarzy,

- pielęgniarki,

- opiekunów medycznych

Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac pod nr tel. 67 352 81 76.


Data zamieszczenia: 06.03.2020

komunikat1


Data zamieszczenia: 05.03.2020

zakaz pelnienia obow sluz


Data zamieszczenia: 02.03.2020

KV plakat A3 DRUK


Data zamieszczenia: 27.02.2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE POTENCJALNEGO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

a) bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną TELEFON ALARMOWY: 608 636 590

b) lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;
Najbliższe jednostki:

• Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61-821 Poznań, tel. (61) 850-62-24,

• Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, tel. (61) 873-93-76,

a) pacjenci spełniający w/w kryteria, celem nie narażania pozostałych chorych, nie powinni zgłaszać się do SOR Trzcianka i Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej świadczonej przez Szpital Powiatowy w Trzciance oraz na Izbę Przyjęć, Nocną Świąteczną Pomoc Lekarską świadczoną przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel)

a) jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę,

b) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.


Data zamieszczenia: 17.02.2020

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

   


Data zamieszczenia: 06.02.2020

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie :

Kierownika (lekarza kierującego) oddziału pediatrii.

06.02.2020 Ogłoszenie.
06.02.2020 Szczegółowe warunki konkursu.
06.02.2020 Załączniki (wersje edytowalne).


Data zamieszczenia: 29.01.2020

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni pielęgniarki do pracy na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej (również w ramach umów cywilno-prawnych).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Naczelną Pielęgniarką.
Tel. kontaktowy: 67/ 352 81 30

Oferty prosimy składać na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 64–700 Czarnków, ul. Kościuszki 96 lub adres e - mail: piel@zzozczarnkow.x.pl

Na podaniu o pracę prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Data zamieszczenia: 06.12.2019

Informacja o wyborze
Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

Uprzejmie informujemy, że na swym posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji konkursowej, podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie Pani Bożeny Sadowskiej zam. Czarnków, z którą nawiązany zostanie stosunek pracy na okres 6 lat.

Uzasadnienie

Wskazana na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) przez podmiot tworzący kandydatura spełnia wszystkie wymogi ustawowe, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy.
Na posiedzeniu komisji konkursowej kandydatka potwierdziła swoje predyspozycje, wykazała się szeroką wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i przydatnością, dającymi rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Starosta

/-/ mgr inż. Feliks Łaszcz


Data zamieszczenia: 22.11.2019

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie lekarza pediatrii.

22.11.2019 Ogłoszenie.
22.11.2019 Szczegółowe warunki konkursu.
22.11.2019 Załączniki (wersje edytowalne).


Data zamieszczenia: 22.11.2019

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Kierownika (lekarza kierującego) oddziałem pediatrii.

22.11.2019 Ogłoszenie.
22.11.2019 Szczegółowe warunki konkursu.
22.11.2019 Załączniki (wersje edytowalne).


31.10.2019

INFORMACJA
Informuję, że w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zawieszam działalność oddziału pediatrycznego, neonatologicznego i oddziału ginekologiczno – położniczego w części położniczej. W związku z tym proszę pacjentów o korzystanie z pomocy medycznej w wyżej wymienionym zakresie w ościennych szpitalach.
p.o. dyrektora: dr n. med. Błażej Ciesielczyk


22.10.2019

Poszukujemy lekarzy pediatrów!

tel. kontaktowy: 602 840 597


24.10.2019

OGŁOSZENIE

o II konkursie na stanowisko

Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

07.11.2019 Informacja o nierozstrzygnięciu II konkursu.

24.10.2019 OGŁOSZENIE o II konkursie na stanowisko Dyrektora ZZOZ w Czarnkowie
24.10.2019 Oświadczenie kandydata - wzór.


10.10.2019

W związku z pojawiającymi się plotkami o zamknięciu Poradni Leczenia Bólu oświadczam, że uzyskała ona zwiększony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia  i będzie nadal funkcjonować w strukturach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Osoby dotychczas pracujące w Poradni same wypowiedziały umowę ale będą jeszcze pracowały 3 miesiące. W ich miejsce będą zatrudnieni nowi specjaliści w zakresie leczenia bólu. Jednocześnie informuję, że osoby które nie zostały zapisane na kolejkę do przyjęcia do szpitala prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie oddziału chirurgicznego 26.10.2019 r. o godz. 14:30 celem ustalenia nowego terminu i faktycznego zapisania na kolejkę. W dniach 26.10.2019 r. i 09.11.2019 r. o godz. 14:30 odbędą się konsultacje i zapisy do leczenia szpitalnego nowych chorych (konieczność posiadania skierowania na Oddział Chirurgiczny oraz  aktualnego wyniku TK lub rezonansu magnetycznego). Celem dyrekcji szpitala jest zapewnienie najwyższych standardów leczenia. 


10.10.2019

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko

Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

24.10.2019 Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu.

10.10.2019 Ogłoszenie konkursie na dyrektora ZZOZ
10.10.2019 Oświadczenie kandydata-wzór


16.09.2019

NOWY SPECJALISTA CHIRURG ONKOLOG
W celu rozszerzenia i podniesienia oferty naszego szpitala zatrudniono nowego pracownika chirurga-onkologa Panią Marię Szymaniak. Będzie ona wykonywać złożone zabiegi onkologiczne na oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej tutejszego szpitala.
Staramy się o odzyskanie Pakietu Onkologicznego, co pozwoli naszemu szpitalowi być konkurencyjnym na rynku północnej Wielkopolski.


16.09.2019

NOWI SPECJALIŚCI W SZPITALU W CZARNKOWIE!

W dniu 12.09.2019 Szpital w Czarnkowie podpisał umowy cywilno – prawną - kontrakt na leczenie przewlekłego bólu kręgosłupa z dwoma wybitnymi specjalistami: dr n. med. Mikołajem Dąbrowskim i lek. med. Wojciechem Łabędziem. Zakontraktowani lekarze będą wykonywać zabiegi termolezji i kriolezji kręgosłupa.
Konsultacje kwalifikujące do zabiegu odbywać się będą w każdą sobotę począwszy od 26.10.2019 roku na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej.
Pacjent powinien posiadać skierowanie na oddział od lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego oraz aktualny wynik rezonansu magnetycznego (z ostatnich 6 miesięcy).
Zatrudnieni lekarze wykonali tysiące tego typu zabiegów w ramach Kliniki, są jednymi z najlepszych specjalistów w Wielkopolsce.


16.09.2019

REAKTYWACJA PORADNI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ W DRAWSKU

Dzięki staraniom Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego Pana Feliksa Łaszcza oraz Wójta Gminy Drawsko Pana Bartosza Niezborały udało się reaktywować Poradnię Ginekologiczno – Położniczą w Drawsku. Działalność ta była zawieszona od połowy 2018 roku co znacznie utrudniało dostępność do opieki ginekologicznej kobietom z Drawska i okolic. Poradnia ta będzie po raz pierwszy działać w dniu 17.09.2019.
Lekarzem przyjmującym w poradni będzie Pani lek. med. Beata Preiss – Dubaj.
Zapraszamy pierwsze pacjentki!
Termin regularnej pracy poradni zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.


16.09.2019

RESTRUKTURYZACJA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO

W celu poprawy jakości usług w tutejszym szpitalu dokonano restrukturyzacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego zapewniając rodzącym pojedyncze lub podwójne sale z węzłem sanitarnym. Powyższa restrukturyzacja poprawia standard porodów.
Mamy nadzieję, że przyszłe mamy pozytywnie odpowiedzą na przeprowadzone zmiany.


26.07.2019

UWAGA! Najkrótsze terminy operacji na NFZ

Operacje przepuklin na NFZ - najkrótsze terminy!
Operacje halluxów na NFZ - najkrótsze terminy!
Operacje pęcherzyka żółciowego na NFZ - najkrótsze terminy!
Operacyjne leczenie złamań kończyn górnych i dolnych - najnowocześniejsze osteosyntezy, po operacjach postępowanie bezgipsowe!

W związku z powstaniem nowego bloku operacyjnego oraz zatrudnieniem dodatkowych poznańskich lekarzy w Szpitalu w Czarnkowie zmieniono profil proponowanych zabiegów.
Wykonujemy operacje przepuklin brzusznych z wszczepem siatki nowoczesnymi metodami.
Operacje laparoskopowe pęcherzyka żółciowego i wyrostka robaczkowego.
Operacyjne leczenie halluxów i palcy młoteczkowatych.
Operacje zerwanego stożka rotatorów.
Ponadto leczymy operacyjnie wszystkie złamania kończyn górnych i dolnych najnowocześniejszymi metodami osteosyntezy z możliwością postępowania bezgipsowego i natychmiastowego obciążania operowanej kończyny w ramach NFZ.

W celu wpisania się do kolejki oczekujących prosimy zgłosić się do sekretariatu Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii Szpitala w Czarnkowie w dniach roboczych poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-13.00 ze skierowaniem do Szpitala na Oddział Chirurgiczny od lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty.

Najkrótsze terminy operacji na NFZ


25.07.2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu związanego z Poradnią Bólu i nowymi metodami wprowadzonymi w czarnkowskim szpitalu.

   

16.07.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z wizyty w naszym szpitalu gości z Papua Nowej Gwinei.


Data zamieszczenia: 28.05.2019

plakat


08.05.2019

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego ZZOZ w Czarnkowie po modernizacji oddziałów: internistycznego, dziecięcego i bloku operacyjnego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia: 29.03.2019

W dniach 21-23.03.2019 grupa pracowników Szpitala Powiatowego w Czarnkowie brała udział w warsztatach przygotowanych przez Centrum Edukacji Menedżerskiej Promotor z Poznania: Superkoder - efektywne rozliczanie świadczeń zdrowotnych.
Dyrektor Krzysztof Wywrot, zastępca dyrektora ds lecznictwa, pielęgniarki oraz informatyk przez trzy dni poznawali tajniki wiedzy pozwalającej na usprawnienie procesów kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w szpitalu oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych.
Zajęcia poprowadził zespół specjalistów i doświadczonych praktyków z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, osiągającego wyróżniające się wyniki i stosującego autorskie metody rozliczeń. Szpital ten został został tegorocznym zwycięzcą w skali kraju, 15-tej jubileuszowej edycji rankingu „Bezpieczny Szpital” 2018 zorganizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”.
Bardzo dziękujemy Powiatowemu Urzędowi Pracy za dofinansowanie szkolenia dla pracowników naszego szpitala.

fot 2019 03 21 17.14.37 ILCE 6000

fot 2019 03 22 11.36.09 moto g6

fot 2019 03 22 12.11.13 moto g6

fot 2019 03 23 09.37.48 ILCE 6000


Data zamieszczenia: 23.01.2019

Przetarg na wynajem pomieszczenia przeznaczonego na sklep medyczny.

26.02.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty.

23.01.2019 Ogłoszenie.

23.01.2019 Załaczniki.


Data zamieszczenia: 07.12.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania
i realizacji projektu: Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. , Podmiot o nazwie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie (jako Wnioskodawca) ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 7.2.2 WRPO.
Ogłoszenie dotyczy projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (wersja obowiązująca na dzień niniejszego ogłoszenia).

07.12.2018 Ogłoszenie.

07.12.2018 Załaczniki.


Data zamieszczenia: 21.11.2018

Z A P R O S Z E N I E

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zaprasza w ramach kontraktu z NFZ do Poradni Leczenia Bólu Świadczenia realizowane są osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
W ramach Poradni Leczenia Bólu (budynek F Szpitala Powiatowego w Czarnkowie) prowadzone jest:
- leczenie farmakologiczne
- leczenie małoinwazyjne

Szczegółowe informacje i rejestracja tel. (67) 352 81 43
- wtorek w godz. 8:00 – 11:00
- środa w godz. 12:00 – 15:00
- czwartek w godz. 8:00 – 11:00

tablica


Data zamieszczenia: 02.08.2018

Z powodu remontu

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Drawsku, ul. Nadnotecka 22

NIECZYNNA

do odwołania.


Dnia 01.03.2018 została otwarta we Wronkach na ulicy Partyzantów 14 (II piętro) Przychodnia Lekarza Rodzinnego.

TELEFON DO REJESTRACJI: 67 281 36 89

Poniżej udostępniamy druk deklaracji lekarza rodzinnego do pobrania.

Deklaracja Lekarza Rodzinnego


 

Informacja dla mieszkańców gminy WRONKI

Serdecznie zachęcamy Państwa do pobierania deklaracji związanych z przystąpieniem do Przychodni Rodzinnej we Wronkach otwartej od 1 marca 2018 roku przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Deklarację należy dostarczyć do przychodni przy ulicy Partyzantów 14 na II piętro budynku.

TELEFON DO REJESTRACJI: 67 281 36 89

 Deklaracja do pobrania

 


 

15-02-2019 r.

Oddział Chirurgii Ogólnej ma nowego ordynatora

 

 


 Dnia 10.09.2015 w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie

 

został powołany Pełnomocnik ds Praw Pacjenta.

 


Do zadań pełnomocnika należy:
- czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta
- podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszeń praw pacjenta
- przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał kierowanych przez pacjentów i ich rodziny
- udzielanie informacji dotyczących zasad korzystania z systemu opieki zdrowotnej
- współpraca z dyrekcja szpitala przy procedurach odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów

 Kontakt z Pełnomocnikiem ds Praw Pacjenta
Alina Zych – telefon 67 352 81 30

 

email: piel@zzozczarnkow.x.pl

 

od poniedziałku do piątku od 1200 do 1400
lub osobiście (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

 Problemy oraz skargi można również kierować na piśmie.
Książka skarg i wniosków znajduje się w Izbie Przyjęć Szpitala.