SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

ARCHIWUM KONKURSÓW

Data zamieszczenia: 07.12.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania
i realizacji projektu: Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. , Podmiot o nazwie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie (jako Wnioskodawca) ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 7.2.2 WRPO.
Ogłoszenie dotyczy projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (wersja obowiązująca na dzień niniejszego ogłoszenia).

07.12.2018 Ogłoszenie.

07.12.2018 Załaczniki.


Data zamieszczenia: 23.11.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Kierownika (lekarza kierującego) oddziałem chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej.

23.11.2018 Ogłoszenie.

23.11.2018 Zarządzenie.
23.11.2018 Szczegółowe warunki konkursu.
23.11.2018 Formularz ofertowy.


Data zamieszczenia: 24.08.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Terapii leczenia bólu w strukturach oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo ortopedycznej.

24.08.2018 Ogłoszenie.
24.08.2018 Szczegółowe warunki konkursu.
24.08.2018 Załączniki (wersje edytowalne).


Data zamieszczenia: 21.08.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert:

Na wynajem pomieszczenia Szpitala Powiatowego , z przeznaczeniem na punkt handlowy o pow. 17.51 m2.

21.08.2018 Specyfikacja.
21.08.2018 Ogłoszenie.
21.08.2018 Załączniki.


Data zamieszczenia: 21.08.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert:

Na wydzierżawienie powierzchni pod zainstalowanie automatów sprzedających (kanapki, przekąski napoje) zlokalizowanych w budynku szpitala.

21.08.2018 Specyfikacja.
21.08.2018 Ogłoszenie.
21.08.2018 Wzór umowy najmu.


Data zamieszczenia: 16.05.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert:

Na  dzierżawę powierzchni przeznaczonej na  zamontowanie urządzenia TK  oraz wykonywanie w cenach rynkowych  zagwarantowanej  przez Zamawiającego ilości   świadczeń  zdrowotnych w zakresie:

wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej  na rzecz pacjentów  Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w  Czarnkowie

24.05.2018 Odpowiedzi na pytania.

16.05.2018 Ogłoszenie o konkursie.
16.05.2018 Szczegółowe warunki konkursu ofert.
16.05.2018 Załączniki (wersje edytowalne)


Data zamieszczenia: 29.03.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Terapii leczenia bólu w strukturach oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo ortopedycznej.

29.03.2018 Ogłoszenie.
29.03.2018 Szczegółowe warunki konkursu.
29.03.2018 Załączniki (wersje edytowalne).


 

Data zamieszczenia: 09.08.2016

Przedmiot zamówienia: Wydzierżawienie  powierzchni pod zainstalowanie dwóch automatów sprzedających (napoje , przekąski , słodycze) zlokalizowanych w budynku szpitala


Data zamieszczenia: 09.08.2016

Przedmiot zamówienia: Wydzierżawienie  pomieszczeń  punktu usługowo gastronomicznego (sklep medyczny) pow. 62,73 m2 zlokalizowanych w budynku szpitala - segment A


Data zamieszczenia: 09.08.2016

Przedmiot zamówienia: Wydzierżawienie  pomieszczenia  przeznaczonego na zbieranie odpadów medycznych zlokalizowanego w budynku szpitala o pow. 12,7 m2


Data zamieszczenia: 11.07.2016

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert:

I  - Świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
II - Świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
III- Świadczeń pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym

11.07.2016
Zarządzenie nr 782.
11.07.2016
Ogłoszenie o konkursie.
11.07.2016
Szczegółowe warunki konkursu ofert.
11.07.2016
Formularz ofertowy.
11.07.2016
Formularz ofertowy (wersja edytowalna).


 

Data zamieszczenia: 24.05.2016

Przedmiot zamówienia: Wynajem pomieszczeń Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń zdrowotnych (gabinet ginekologiczno-położniczy) pow. 33,52 m2 zlokalizowanych na parterze w budynku szpitala – segment C.

24.05.2016  Ogłoszenie
24.05.2016  SIWZ
24.05.2016  Wzór umowy
24.05.2016  Rysunek - rzut pomieszczeń