SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

Harmonogram dnia w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym

 

Harmonogram dnia w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym

5.30-6.00 - toaleta chorych, pomiary temperatur i tętna, czynności porządkowe, uzupełnienie dokumentacji pielęgniarskiej

6.00-7.30 - zapisy KTG u pacjentek w ciąży

6.45-7.00 - raport pielęgniarski, przekazywanie dyżuru

7.10-7.30 - pomiary ciśnienia tętniczego krwi, wykonywanie zleceń lekarskich

7.30-8.00 - śniadanie

7.30-8.00 - przygotowanie pacjentek  do zabiegów operacyjnych

8.30-9.00 - obchód lekarski

9.00-11.00 - przyjęcia planowych pacjentek w oddział, badania lekarskie pacjentek z oddziału i nowoprzyjętych

11.00-12.30 - wykonywanie dodatkowych zleceń lekarskich i zabiegów w gabinecie zabiegowym, przyjmowanie pacjentek z bloku operacyjnego

12.30-13.00 - obiad

14.00-18.45 - realizacja zleceń lekarskich, kontrola parametrów, prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej, opieka nad pacjentami

16.30-17.00 - kolacja

18.45-19.00 - raport pielęgniarski, przekazanie dyżuru

19.10-19.30 - wykonywanie zleceń lekarskich

19.30-20.00 - obchód lekarski

20.00-22.00 - uporządkowanie sal chorych i oddziału

24.00 - wykonywanie zleceń lekarskich

22.00-5.30 - cisza nocna, opieka nad pacjentkami