SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

RAGULAMIN DLA PACJENTKI RODZĄCEJ ORAZ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ

 

REGULAMIN DLA PACJENTKI RODZĄCEJ ORAZ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W PORODZIE NA SALI PORODOWEJ

  1. Pacjentka przebywająca na sali porodowej zgłasza położnej chęć uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodzie.
  2. Istnieje możliwość przebywania jednej osoby towarzyszącej na sali porodowej.
  3. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania zaleceń personelu medycznego.
  4. Osoba towarzysząca zgłasza chęć swojego wejścia i wyjścia z sali porodowej personelowi.
  5. Osoba towarzysząca ubiera się w odzież ochronną (fartuch, który otrzymuje od personelu  i ochraniacze na obuwie- zakup we własnym zakresie).
  6. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do zainteresowania oraz pomocy w porodzie swojej partnerce.
  7. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do umycia i dezynfekcji rąk przed kontaktem z noworodkiem.
  8. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia sali porodowej w przypadku przygotowywania pacjentki do cięcia cesarskiego lub innych zabiegów położniczych.
  9. Osoba towarzysząca w porodzie powinna zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów oraz pożywienia (kanapki, słodkości).
  10. Po godzinie 2200 osoba towarzysząca w porodzie nie oddala się samowolnie poza oddział położniczo-ginekologiczny.