SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRACA

Data zamieszczenia: 13.07.2018

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni pielęgniarki do pracy na Oddziale Wewnętrznym, Bloku Operacyjnym (wymagane posiadanie minimum kursu kwalifikacyjnego) oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wymagane posiadanie minimum kursu kwalifikacyjnego). Również w ramach umów cywilno-prawnych.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Naczelną Pielęgniarką.
Tel. kontaktowy: 67/ 352 81 30

Oferty prosimy składać na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 64–700 Czarnków, ul. Kościuszki 96 lub adres e - mail: piel@zzozczarnkow.x.pl

Na podaniu o pracę prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).