SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRACA \ KONKURSY


Data zamieszczenia: 07.12.2023

ogłoszenie07.12.2023

Data zamieszczenia: 07.12.2023 Ogłoszenie
Data zamieszczenia: 07.12.2023 Wzór umowy
Data zamieszczenia: 07.12.2023 SWKO
Data zamieszczenia: 07.12.2023 Załączniki


Data zamieszczenia: 30.11.2023

Ogłoszenie 30.11.2023 skan

OGŁOSZENIE


Data zamieszczenia: 25.10.2023

ogłoszenie 25.10.jpg

OGŁOSZENIE

ZAŁACZNIKI

ROZSTRZYGNIĘCIE


Data zamieszczenia: 11.10.2023

Ogłoszenie 11.10.2023 01

OGŁOSZENIE

ZAŁACZNIKI

ROZSTRZYGNIĘCIE


Data zamieszczenia: 04.09.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Kierownika Działu Logistyki i Zamówień Publicznych

Kompleksowa realizacja zadań i obowiązków należących do Działu Logistyki
Zamówień Publicznych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane techniczne lub budowlane
oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
- posiadanie minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa, obowiązujących na wymaganym stanowisku i umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera MS Office
(w szczególności Outlook i Excel) oraz korzystania z programów
i narzędzi informatycznych wspomagających pracę Działu i Szpitala,
- doświadczenie w realizacji projektów, szczególnie finansowych ze środków UE,
- umiejętność planowania i organizacji pracy, kierowanie zespołem pracowniczym,
- umiejętność samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów,
- zaangażowanie i wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
- przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.


Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać na pocztę elektroniczną
e-mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl lub na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 04.09.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze, ekonomiczne, administracyjne oraz studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
- posiadanie minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa obowiązujących na wymaganym stanowisku, szczególnie prawa zamówień publicznych oraz ustawy
o finansach publicznych i umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z programów
i narzędzi informatycznych,
- doświadczenie w realizacji projektów, szczególnie finansowych ze środków UE,
- umiejętność samodzielnej pracy,
- odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać na pocztę elektroniczną
e-mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl lub na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 25.08.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni:

Lekarzy do pracy w Oddziałach :

Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pediatrycznym.

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę / umowę cywilnoprawną,
- pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,
- ukończona specjalizacja w odpowiednim zakresie,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- profesjonalizm i partnerstwo w podejściu do pacjenta,
- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- umiejętność współpracy w zespole,
- dobra organizacja pracy własnej,
- wysoka kultura osobista,
- odpowiedzialność za powierzone zadania.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
Działem Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352-81-76; e- mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 25.08.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni:

  1. Lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć.
  2. Lekarzy do pracy w Zespole Ratownictwa Medycznego.
  3. Lekarzy do pracy w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
  4. Lekarzy do pracy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
  5. Lekarzy do pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych w Czarnkowie, we Wronkach i Drawsku.
  6. Lekarzy do pracy w Przychodni Lekarza Rodzinnego we Wronkach.

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę / umowę cywilnoprawną,
- pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,
- ukończona specjalizacja w odpowiednim zakresie,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- profesjonalizm i partnerstwo w podejściu do pacjenta,
- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- umiejętność współpracy w zespole,
- dobra organizacja pracy własnej,
- wysoka kultura osobista,
- odpowiedzialność za powierzone zadania.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
Działem Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352-81-76; e- mailkadry@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 25.08.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie poszukuje pielęgniarek / pielęgniarzy do pracy w oddziałach szpitalnych:
- Oddziale Chorób Wewnętrznych
- Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

- Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Oddziale Pediatrycznym

- Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Oferujemy:
– pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
– znajomość obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:

Naczelną Pielęgniarką tel: (67) 352-81-30, e- mail: piel@zzozczarnkow.x.pl

lub

Działem Zatrudnienia i Płac – tel: (67) 352-81-76, e- mail : kadry@zzozczarnkow.x.pl,


Data zamieszczenia: 25.08.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni na pełen etat diagnostów laboratoryjnych z aktualnym PWZDL oraz techników analityki medycznej.

Mile widziane doświadczenie w zakresie mikrobiologii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Zatrudnienia i Płac tel. 67 352 81 76

lub kierownikiem Działu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 67 352 81 34