SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRACA

 

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni pielęgniarki do pracy na Oddziale Wewnętrznym, Bloku Operacyjnym (wymagane posiadanie minimum kursu kwalifikacyjnego) oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wymagane posiadanie minimum kursu kwalifikacyjnego). Również w ramach umów cywilno-prawnych.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Naczelną Pielęgniarką.
Tel. kontaktowy: 67/ 352 81 30

Oferty prosimy składać na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 64–700 Czarnków, ul. Kościuszki 96 lub adres e - mail: piel@zzozczarnkow.x.pl