SZKOŁA RODZENIA

 

Plan porodu jest wstępną listą preferencji i życzeń kobiety ciężarnej, dotyczącej przebiegu porodu i połogu. Należy pamiętać, iż w przypadku zaistniałych wskazań medycznych ze strony kobiety rodzącej lub płodu, plan może ulec modyfikacji adekwatnej do stanu położniczego.

Dokument do pobrania - PLAN PORODU

Email: rodzicwczarnkowie@gmail.com

FaceBook

facebook