SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

CERTYFIKATY

Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: Usługi medyczne w obszarze: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej, transporu sanitarnego, diagnostyki obrazowej oraz zespołu ratownictwa medycznego.

certyfikat
certyfikat certyfikat


Szpital Przyjazny Dziecku.

W celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia dzieci na całym świecie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę “Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Szpitale, które są odznaczone tym tytułem wypełniają "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". Wdrożenie “10 kroków” wymaga zmian w organizacji pracy oddziału położniczo – noworodkowego. Przemyślane przeobrażenia stwarzają szansę, aby oddział odpowiadał zasadom nowoczesnej opieki położniczo-noworodkowej. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą wdrożenia nowych zasad postępowania z kobietą rodzącą i położnicą. Cały personel zostaje przeszkolony i musi zrezygnować z wielu dotychczasowych, rutynowych praktyk. Nowe zasady wymagają poszanowania godności i prawa kobiet, a w szczególności prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO. Lista szpitali na stronie www.laktacja.pl.

 

szpprzdziec...
szpprzdziecku2010 szpprzdziecku2010
przyjazny_d...
przyjazny_dziecku_1994 przyjazny_dziecku_1994
przyjazny_d...
przyjazny_dziecku_2006 przyjazny_dziecku_2006