SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

WYRÓŻNIENIA

10.01.2011. Nagroda dziennikarzy lokalnych mediów w kategorii „Gospodarka i przedsiębiorczość" dla dyrektora Kazimierza Stefańskiego za wzorową realizację przebudowy Szpitala Powiatowego ZZOZ w Czarnkowie oraz efektywne wykorzystanie Funduszy Europejskich na ten cel.

wyroznienia
wyroznienia wyroznienia


08.11.2010. Wyróżnienie w konkursie Aktywny Europejczyk za efektywne wykorzystanie Funduszy Europejskich w Wielkopolsce. Podczas konferencji Wielkopolska innowacyjna – zmiana dzięki Funduszom Europejskim, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, wicemarszałek Leszek Wojtasiak oraz Wiceminister Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki wręczyli wyróżnienia najaktywniejszym beneficjentom WRPO.
Celem konkursu było wyłonienie najaktywniejszych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kapituły Konkursu, którym przewodniczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, wyłoniły najaktywniejszych wśród JST, szkół wyższych i szpitali, a także wśród przedsiębiorców. Kryteriami, które podlegały ocenie, były m.in. stan realizacji projektu oraz jego prawidłowa realizacja, ilość realizowanych projektów, a także ich charakter.
W kategoria szpitale wyróżniony został ZZOZ w Czarnkowie.

wyroznienia
wyroznienia wyroznienia


28.05.2010. Odnowienie tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku. Już w 1994r. Szpital w Czarnkowie był jednym z pierwszych sześciu szpitali w Polsce, który uzyskał ten zaszczytny tytuł.
W celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia dzieci na całym świecie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę “Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Szpitale, które są odznaczone tym tytułem wypełniają "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". Wdrożenie “10 kroków” wymaga zmian w organizacji pracy oddziału położniczo – noworodkowego. Przemyślane przeobrażenia stwarzają szansę, aby oddział odpowiadał zasadom nowoczesnej opieki położniczo-noworodkowej. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą wdrożenia nowych zasad postępowania z kobietą rodzącą i położnicą. Cały personel zostaje przeszkolony i musi zrezygnować z wielu dotychczasowych, rutynowych praktyk. Nowe zasady wymagają poszanowania godności i prawa kobiet, a w szczególności prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO. Lista szpitali na stronie www.laktacja.pl.

przyjazny_d...
przyjazny_dziecku_1994 przyjazny_dziecku_1994
przyjazny_d...
przyjazny_dziecku_2006 przyjazny_dziecku_2006
szpprzdziec...
szpprzdziecku2010 szpprzdziecku2010

 


Szpital w Czarnkowie wyróżniony za wysoką efektywność działalności gospodarczej w konkursie „Złota Skarbonka”. Organizatorami tego konkursu są magazyn „Europejska Firma”, Instytut Lokalnego Biznesu, Klub Gepardów Biznesu i firma ULAN.

wyroznienia
wyroznienia wyroznienia