SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRAWA PACJENTA

 Dnia 10.09.2015 w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie został powołany Pełnomocnik ds Praw Pacjenta.


Do zadań pełnomocnika należy:
- czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta
- podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszeń praw pacjenta
- przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał kierowanych przez pacjentów i ich rodziny
- udzielanie informacji dotyczących zasad korzystania z systemu opieki zdrowotnej
- współpraca z dyrekcja szpitala przy procedurach odpowiedzi na pytania i skargi pacjentówKontakt z Pełnomocnikiem ds Praw Pacjenta
Alina Zych – telefon 67 352 81 30

email: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl

od poniedziałku do piątku od 1200 do 1400
lub osobiście (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)Problemy oraz skargi można również kierować na piśmie.
Książka skarg i wniosków znajduje się w Izbie Przyjęć Szpitala.

 


USTAWA
z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)


(w brzmieniu nadanym ustawą z dnia  28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
)