ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Emilia Staniszewska specjalista chorób wewnętrznych

LEKARZE:
- lek. med. Anna Rapczyńska specjalista chorób wewnętrznych
- lek. med. Piotr Koźlicki specjalista chorób wewnętrznych
- lek. med. Agnieszka Obst specjalista chorób wewnętrznych
- lek. med. Małgorzata Wicher młodszy asystent
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Justyna Raczkowska


KONTAKTY TELEFONICZNE

ORDYNATOR: 67 352 81 20
DYŻURKA LEKARSKA: 67 352 81 18
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – oddział żeński: 67 352 81 19
PACJENCI- automat – oddział żeński: 67 801 42 49
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – oddział męski: 67 352 81 21
PACJENCI- automat – oddział męski: 67 801 42 51


INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW UDZIELA
ORDYNATOR ODDZIAŁU I LEKARZ PROWADZĄCY

ODWIEDZINY PACJENTÓW
Odwiedziny odbywają się w dni powszednie oraz
w niedzielę i święta w godz. od 8 do 20.
Poza wymienionymi godzinami osoby z zewnątrz mogą
osobiście kontaktować się z pacjentem, bądź sprawować
dodatkową opiekę pielęgnacyjną, na podstawie indywidualnego,
pisemnego zezwolenia ordynatora oddziału.

W oddziale leczy się na szczeblu podstawowym wszystkie schorzenia internistyczne z zakresu:
- kardiologii,
- gastroenterologii,
- pneumonologii,
- diabetologii,
- nefrologii,
- endokrynologii,
- reumatologii,
- hematologii,
- medycyny paliatywnej,
- wybranych zagadnień neurologicznych.

W szczególności:
- nadciśnienie tętnicze,
- ostra i przewlekła niewydolność krążenia,
- obrzęk płuc,
- choroba niedokrwienna serca,
- kardiomiopatie,
- zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
- ostre zespoły wieńcowe,
- zespół płucno-sercowy,
- zatorowość płucna,
- zaburzenia rytmu serca,
- zakrzepica naczyń żylnych,
- udar mózgu,
- przemijające niedokrwienie mózgu,
- padaczka,
- zespoły korzeniowe i rwa kulszowa,
- przewlekła obturacyjna choroba płuc,
- astma oskrzelowa,
- zapalenia płuc,
- ostre infekcje górnych dróg oddechowych,
- nowotwory płuc,
- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
- nieżyty żołądka i dwunastnicy,
- nie zakaźne zapalenia jelit,
- zatrucia pokarmowe,
- marskość wątroby,
- przewlekłe zapalenia wątroby,
- choroba stłuszczeniowa wątroby,
- ostre i przewlekłe zapalenie trzustki,
- następstwa przewlekłej choroby alkoholowej,
- kolka brzuszna,
- zapalenie pęcherzyka żółciowego,
- zatrucia lekami i środkami toksycznymi,
- cukrzyca i jej powikłania,
- zespół metaboliczny,
- nadczynność i niedoczynność tarczycy,
- infekcje dróg moczowych,
- kamica moczowa,
- przewlekła choroba nerek,
- ostra niewydolność nerek,
- odczynowe zapalenie stawów,
- dna moczanowa,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- anemia,
- czerwienica prawdziwa oraz poliglobulie,
- diagnostyka wstępna i leczenie chorób układu białokrwinkowego,
- leczenie objawowe nowotworów i opieka paliatywna.