ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Eugeniusz Zworecki specjalista położnictwa i ginekologii

LEKARZE:
- lek. med. Beata Preiss - Dubaj specjalista położnictwa i ginekologii
- lek. med. Dariusz Chorębała lekarz położnik-ginekolog

- lek. med. Piotr Rynio specjalista położnictwa i ginekologii

- lek. med. Andrzej kossowski specjalista położnictwa i ginekologii

- lek. med. Dariusz Plesiński lekarz położnik-ginekolog


p.o. POŁOŻNA ODDZIAŁOWA: mgr położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego Arleta Banachowicz


KONTAKTY TELEFONICZNE

ORDYNATOR: 67 352 81 15
DYŻURKA LEKARSKA: 67 352 81 12
SEKRETARIAT: 67 352 81 13
DYŻURKA POŁOŻNYCH: 67 352 81 14


 


PACJENTKI WYRAŻAJĄCE CHĘĆ PORODU W NASZYM SZPITALU

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY RODZENIA

Zapisy prowadzimy pod numerem 67 352 81 14.

Plan porodu jest wstępną listą preferencji i życzeń kobiety ciężarnej, dotyczącej przebiegu porodu i połogu. Należy pamiętać, iż w przypadku zaistniałych wskazań medycznych ze strony kobiety rodzącej lub płodu, plan może ulec modyfikacji adekwatnej do stanu położniczego.

Dokument do pobrania - PLAN PORODU