SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRZETARGI

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019 rok.


Numer ogłoszenia: 589289-N-2019; data zamieszczenia: 23.08.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa fabrycznie nowego ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem.

13.09.2019 Informacja z otwarcia ofert.

09.09.2019 Ogłoszenie nr 540188489 o zmianie ogłoszenia.
09.09.2019 Odpowiedzi na pytania.

23.08.2019 Ogłoszenie.
23.08.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 577895-N-2019; data zamieszczenia: 25.07.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

12.08.2019 Informacja o wyborze oferty

02.08.2019 Informacja z otwarcia ofert.

25.07.2019 Ogłoszenie.
25.07.2019 SIWZ.