SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRZETARGI

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018 rok.

 

Numer ogłoszenia: 663248-N-2018; data zamieszczenia: 20.12.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dzierżawa zintegrowanego systemu do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dostawą odczynników.

08.01.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty.

07.01.2019 Informacja z otwarcia ofert.

03.01.2019 Odpowiedzi na pytania.

20.12.2018 Ogłoszenie.

20.12.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 660279-N-2018; data zamieszczenia: 11.12.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sucesywne dostawy materiałów medycznych II.

20.12.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

19.12.2018 Informacja z otwarcia ofert

17.12.2018 Ogłoszenie nr 500301052 - zmiana terminu składania ofert

17.12.2018 Odpowiedzi na pytania

11.12.2018 Ogłoszenie

11.12.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 648970-N-2018; data zamieszczenia: 16.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa ubezpieczenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

16.11.2018 Ogłoszenie


Numer ogłoszenia: 646729-N-2018; data zamieszczenia: 09.11.2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego.

23.11.2018 Informacja o wyborze oferty oraz o ofercie odrzuconej.

16.11.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP.PN.12

16.11.2018 Odpowiedzi na pytania.

09.11.2018 Ogłoszenie
09.11.2018 SIWZ

 


Numer ogłoszenia: 645721-N-2018; data zamieszczenia: 08.11.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów medycznych.

23.11.2018 Infromacja o wyborze oferty.

19.11.2018 Infromacja z otwarcia ofert ZP.PN.10

15.11.2018 Odpowiedzi na pytania.

14.11.2018 Ogłoszenie o zmianie terminu składania

08.11.2018 Ogłoszenie
08.11.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 645904-N-2018; data zamieszczenia: 08.11.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów medycznych, materiałów do sterylizacji i rękawic  jednorazowych.

27.11.2018 Wybór ofert, oferty odrzucone ZP.11.

19.11.2018 Informacja z otwarcia ofet ZP.PN.11

15.11.2018 Odpowiedzi na pytania.

14.11.2018 Ogłoszenie o zmianie terminu składania

08.11.2018 Ogłoszenie
08.11.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 631966-N-2018; data zamieszczenia: 04.10.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

24.10.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty, unieważnieniu postępowania oraz ofertach odrzuconych.

17.10.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

15.10.2018 Odpowiedzi na pytania.

09.10.2018 wyjaśnienia do SIWZ.pdf

08.10.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.10.2018 Sprostowanie SIWZ

08.10.2018 Sprostowanie SIWZ Załączniki.doc

04.10.2018 Ogłoszenie
04.10.2018 SIWZ

 


Numer ogłoszenia: 2018/S 190-430819 ; data zamieszczenia: 03.10.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych.

22.11.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

07.11.2018 Informacja_art. 86 ust. 5 - leki

31.10.2018 Sprostowanie odpowiedzi z dn 29.10.2018

29.10.2018 Odpowiedzi na pytania.

03.10.2018 Ogłoszenie

03.10.2018 SIWZ

03.10.2018 Załączniki


Numer ogłoszenia: 597695-N-2018 ; data zamieszczenia: 01.08.2018

Przedmiot zamówienia: Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

16.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

09.08.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

01.08.2018 Ogłoszenie
01.08.2018 SIWZ

 


Numer ogłoszenia: 2018/S 121-276122; data zamieszczenia: 27.06.2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa  urządzeń i sprzętu medycznego.

16.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

06.08.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

30.07.2018 Odpowiedzi na pytania.

27.06.2018 Ogłoszenie
27.06.2018 SIWZ z załącznikami (plik spakowany zip)


Numer ogłoszenia: 555051-N-2018 ; data zamieszczenia: 09.05.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych I - III.

23.05.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

17.05.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

15.05.2018 Odpowiedzi na pytania cz 2.

14.05.2018 Odpowiedzi na pytania.

09.05.2018 Ogłoszenie
09.05.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 543756-N-2018 ; data zamieszczenia: 12.04.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych I - V.

09.05.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

20.04.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

18.04.2018 Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.
18.04.2018 Odpowiedzi na pytania cz 2.

17.04.2018 Odpowiedzi na pytania.

12.04.2018 Ogłoszenie
12.04.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 514796-N-2018 ; data zamieszczenia: 06.02.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne usługi prania bielizny szpitalnej.

16.02.2018 Punktacja oraz wybór ofert.

14.02.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

06.02.2018 Ogłoszenie
06.02.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 514656-N-2018 ; data zamieszczenia: 06.02.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gwoździ i płyt do złamań.

16.02.2018 Punktacja oraz wybór ofert.

14.02.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

06.02.2018 Ogłoszenie
06.02.2018 SIWZ

 


Numer ogłoszenia: 504237-N-2018 ; data zamieszczenia: 11.01.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych.

24.01.2018 Punktacja oraz wybór ofert.

19.01.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

17.01.2018 Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.
17.01.2018 Odpowiedzi na pytania.

16.01.2018 Odpowiedzi na pytania.

11.01.2018 Ogłoszenie
11.01.2018 SIWZ