SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRZETARGI

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019 rok.

 

Numer ogłoszenia: 635155-N-2019; data zamieszczenia: 11.12.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywne dostawy leków.

23.12.2019 Wybór ofert.

18.12.2019 Informacja z otwarcia ofert.

16.12.2019 Odpowiedzi na pytania.

11.12.2019 Ogłoszenie.
11.12.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 635121-N-2019; data zamieszczenia: 11.12.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych i materiałów medycznych.

23.12.2019 Wybór ofert.

18.12.2019 Informacja z otwarcia ofert.

16.12.2019 Odpowiedzi na pytania II.

16.12.2019 Odpowiedzi na pytania.

11.12.2019 Ogłoszenie.
11.12.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 619893-N-2019; data zamieszczenia: 07.11.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem.

18.11.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty.

14.11.2019 Informacja z otwarcia ofert.

12.11.2019 Odpowiedzi na pytania.

07.11.2019 Ogłoszenie.
07.11.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 618531-N-2019; data zamieszczenia: 05.11.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywne dostawy materiałów medycznych  .

26.11.2019 Wybór ofert.

19.11.2019 Informacja z otwarcia ofert.

14.11.2019 Odpowiedzi na pytania .

13.11.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

12.11.2019 Odpowiedzi na pytania.

05.11.2019 Ogłoszenie.
05.11.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 618582-N-2019; data zamieszczenia: 05.11.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywne dostawy materiałów medycznych,materiałów do sterylizacji i rękawic jednorazowych  .

26.11.2019 Wybór ofert.

19.11.2019 Informacja z otwarcia ofert.

14.11.2019 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ.

13.11.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

12.11.2019 Odpowiedzi na pytania.

05.11.2019 Ogłoszenie.
05.11.2019 SIWZ.
 


Numer ogłoszenia: 614249-N-2019; data zamieszczenia: 24.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem.

30.10.2019 Odpowiedzi na pytania.

29.10.2019 Ogłoszenie nr 540231075 o zmianie ogłoszenia.

24.10.2019 Ogłoszenie.
24.10.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 606001-N-2019; data zamieszczenia: 04.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowychi pieluchomajtek.

18.10.2019 Wybór ofert.

11.10.2019 Informacja z otwarcia ofert.

09.10.2019 Odpowiedzi na pytania.

04.10.2019 Ogłoszenie.
04.10.2019 SIWZ.
 


Numer ogłoszenia: 603746-N-2019; data zamieszczenia: 30.09.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem.

23.10.2019 Unieważnienie postępowania.

10.10.2019 Ogłoszenie nr 540211713 o zmianie ogłoszenia.
10.10.2019 Sprostowanie SIWZ.

07.10.2019 Ogłoszenie nr 540211713 o zmianie ogłoszenia.
07.10.2019 Odpowiedzi na pytania.

30.09.2019 Ogłoszenie.
30.09.2019 SIWZ.


Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych.

30.09.2019 Ogłoszenie.

UWAGA SIWZ wraz z załącznikami:

https://platformazakupowa.pl/


Numer ogłoszenia: 599160-N-2019; data zamieszczenia: 18.09.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa fabrycznie nowego ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem.

30.09.2019 Unieważnienie postępowania.

25.09.2019 Odpowiedzi na pytania.

18.09.2019 Ogłoszenie.
18.09.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 589289-N-2019; data zamieszczenia: 23.08.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa fabrycznie nowego ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem.

16.09.2019 Unieważnienie postępowania.

13.09.2019 Informacja z otwarcia ofert.

09.09.2019 Ogłoszenie nr 540188489 o zmianie ogłoszenia.
09.09.2019 Odpowiedzi na pytania.

23.08.2019 Ogłoszenie.
23.08.2019 SIWZ.


Numer ogłoszenia: 577895-N-2019; data zamieszczenia: 25.07.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

12.08.2019 Informacja o wyborze oferty

02.08.2019 Informacja z otwarcia ofert.

25.07.2019 Ogłoszenie.
25.07.2019 SIWZ.