SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRZETARGI

Data zamieszczenia: 21.10.2020

ZP/PN/10/2020 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych (ID 388458)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl/transakcja/388458


Data zamieszczenia: 06.10.2020

ZP/PN/9/2020 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek (ID 383313)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 05.10.2020

ZP/PN/8/2020 Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych (ID 382853)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 30.06.2020

ZP/PN/7/2020 Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych (ID 360089)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 16.06.2020

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych ZP/PN/6/2020
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl (ID 356593)


 

Data zamieszczenia: 02.06.2020

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych ZP/PN/5/2020
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl (ID 352685)


Data zamieszczenia: 19.05.2020

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych ZP/PN/3/2020
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl (ID 347083)

 

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych ZP/PN/4/2020
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl (ID 347094)


Data zamieszczenia: 27.01.2020

ZP/PN/1/2020 Świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, transportu wewnętrznego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem (ID 306600)

UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2020 rok.


 

Numer ogłoszenia: 570113-N-2020; data zamieszczenia: 05.08.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

19.08.2020 Wybór oferty.

05.08.2020 Ogłoszenie.
05.08.2020 SIWZ.

13.08.2020 Informacja z otwarcia ofert żywienie.


Numer ogłoszenia: 5092254-N-2020; data zamieszczenia: 06.02.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi prania bielizny szpitalnej.

17.02.2020 Wybór oferty.

14.02.2020 Informacja z otwarcia ofert.

06.02.2020 Ogłoszenie.
06.02.2020 SIWZ.