SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRZETARGI


Data zamieszczenia: 18.11.2021

Postępowanie: ZP/TP/14/2021 Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów ochronnych (ID 538047)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 02.11.2021

Postępowanie: ZP/TP/13/2021 Sukcesywne dostawy materiałów medycznych (ID 530319)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 02.11.2021

Postępowanie: ZP/TP/12/2021 Sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych. (ID 530126)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 02.11.2021

Postępowanie: ZP/TP/11/2021 Sukcesywne dostawy materiałów medycznych i materiałów do sterylizacji (ID 529962)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 08.10.2021

Postępowanie: ZP/TP/10/2021 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek (ID 518663)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 01.10.2021

Postępowanie: ZP/PN/1/2021 Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych (ID 515751)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


data zamieszczenia: 17.08.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:Sprzedaż dwóch samochodów specjalnych.

17.08.2021 Załącznik do umowy.

17.08.2021 Umowa.

17.08.2021 Ogłoszenie.
17.08.2021 SIWZ.


Data zamieszczenia: 30.07.2021

ZP/TP/9/2021 Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie (ID 490031)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 28.07.2021

ZP/TP/8/2021 Dostawa aparatu USG (ID 489295)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 25.05.2021

ZP/TP/7/2021 Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiety (ID 462498)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 21.05.2021

ZP/TP/6/2021 Sukcesywne dostawy leków Pakiety I-II (ID 461313)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 06.05.2021

ZP/TP/5/2021 Dzierżawa zintegrowanego systemu do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dostawą odczynników (ID 454648)

UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 29.04.2021

ZP/TP/3/2021 Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiety I - III (ID 452416)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 07.04.2021

ZP/TP/4/2021 Sukcesywne dostawy systemu zamkniętego pobierania krwi oraz mikrometody (ID 443562)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 17.02.2021

ZP/TP/2/2021 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych. Dzierżawa 8 szt. pojemników (ID 425727)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 17.02.2021

Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie (ID 425708)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 07.12.2020

ZP/PN/15/2020 Sukcesywne dostawy materiałów medycznych (ID 403628)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 04.12.2020

ZP/PN/14/2020 Sukcesywne dostawy leków (ID 402937)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 09.11.2020

ZP/PN/13/2020 Dostawa ambulansu medycznego typu B (ID 394142)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 09.11.2020

ZP/PN/12/2020 Sukcesywne dostawy materiałów medycznych,materiałów do sterylizacji i rękawic jednorazowych (ID 394138)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 09.11.2020

ZP/PN/11/2020 Sukcesywne dostawy materiałów medycznych (ID 394132)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 21.10.2020

ZP/PN/10/2020 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych (ID 388458)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl/transakcja/388458


Data zamieszczenia: 06.10.2020

ZP/PN/9/2020 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek (ID 383313)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 05.10.2020

ZP/PN/8/2020 Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych (ID 382853)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 30.06.2020

ZP/PN/7/2020 Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych (ID 360089)
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 16.06.2020

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych ZP/PN/6/2020
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl (ID 356593)


 

Data zamieszczenia: 02.06.2020

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych ZP/PN/5/2020
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl (ID 352685)


Data zamieszczenia: 19.05.2020

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych ZP/PN/3/2020
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl (ID 347083)

 

Przetarg nieograniczony: Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych ZP/PN/4/2020
UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl (ID 347094)


Data zamieszczenia: 27.01.2020

ZP/PN/1/2020 Świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, transportu wewnętrznego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem (ID 306600)

UWAGA Ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami: platformazakupowa.pl


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2020 rok.


 

Numer ogłoszenia: 570113-N-2020; data zamieszczenia: 05.08.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

19.08.2020 Wybór oferty.

05.08.2020 Ogłoszenie.
05.08.2020 SIWZ.

13.08.2020 Informacja z otwarcia ofert żywienie.


Numer ogłoszenia: 5092254-N-2020; data zamieszczenia: 06.02.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi prania bielizny szpitalnej.

17.02.2020 Wybór oferty.

14.02.2020 Informacja z otwarcia ofert.

06.02.2020 Ogłoszenie.
06.02.2020 SIWZ.