SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

KIEROWNIK ODDZIAŁU:

dr n.med. Błażej Ciesielczyk specjalista chirurgii ogólnej, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

LEKARZE:
- lek. med. Maciej Niemiec specjalista chirurgii ogólnej
- lek. med. Radomir Kujawiński anestezjolog, specjalista chirurgii ogólnej
- dr n. med. Robert Krystowski specjalista ortopedii i traumatologii
- lek med. Krzysztof Gutowski specjalista ortopedii i traumatologii
- lek med. Ryszard Owczarek specjalista ortopedii i traumatologii
- lek med. Tadeusz Półchłopek specjalista chirurgii ogólnej
- lek med. Paweł Czajka
- lek med. Zbigniew Piślewski specjalista ortopedii i traumatologii


PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Iwona Biedziak


 KONTAKTY TELEFONICZNE

ORDYNATOR: 67 352 81 10
DYŻURKA LEKARSKA: 67 352 81 95
SEKRETARIAT: 67 352 81 07
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: 67 352 81 04
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 67 352 81 06
PACJENCI: automat 67 801 42 25


INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW UDZIELA ORDYNATOR ODDZIAŁU I LEKARZ PROWADZĄCY. W PRZYPADKU STANÓW NAGŁYCH LEKARZ DYŻURNY.

MISJA: Dla dobra naszych pacjentów, ratowania ich życia i zdrowia, dajemy swoją specjalistyczną wiedzę medyczną i wieloletnie doświadczenie w połączeniu z nowoczesnymi technikami zabiegowymi.

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU
Oddział pracuje w systemie ciągłego ostrego dyżuru.
Przyjęcia planowe odbywają się codziennie
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z oddziałem.
Do wykonania zabiegów planowych wymagane jest posiadanie szczepień przeciwko WZW B.

ODWIEDZINY PACJENTÓW
Odwiedziny odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
W godzinach od 22 do 6 obowiązuje cisza nocna.
Osoby z zewnątrz mogą osobiście kontaktować się z pacjentem, bądź sprawować
dodatkową opiekę pielęgnacyjną, na podstawie indywidualnego pisemnego zezwolenia ordynatora oddziału.

Oddział zajmuje się w szczególności leczeniem i diagnostyką schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej.
Zabiegi wykonujemy technikami małoinwazyjnymi (laparoskopowo – pęcherzyk żółciowy, wyrostek robaczkowy, uwolnienie zrostów, laparotomie diagnostyczne) stosujemy nowoczesne technologie beznapięciowe operacji przepuklin (metodą Lichtensteina – siatki, PHS) i staplerowe w operacjach żylaków odbytu (metodą – LONGO).Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych obejmuje :

Chirurgia głowy i szyi :
( urazy czaszkowo-mózgowe – stłuczenia, wstrząśnienia, krwiaki wewnątrz-
czaszkowe, rany, złamania )

Chirurgia klatki piersiowej :
( urazy ściany klatki piersiowej – rany, złamania, odmy, krwiaki )

Chirurgia jamy brzusznej :

1. Przewód pokarmowy
    - zabiegi na żołądku i XII – cy
    ( perforacje wrzodów, krwawienia, zwężenia odźwiernika, nowotwory - resekcje,
    refluks żołądkowo-przełykowy, przepukliny rozworu przełykowego )
    - zabiegi na wątrobie, drogach żółciowych i trzustce
    ( kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, żółtaczki mechaniczne,
    torbiele trzustki, nowotwory )
    - zabiegi na jelitach
    ( zapalenie wyrostka robaczkowego, uchyłek Meckela, perforacje, niedrożność,
    zrosty, nowotwory )
2. Urazy jamy brzusznej
    ( krwawienia do jamy brzusznej, urazy wątroby, śledziony, jelit, krezki, naczyń,
    nerek, pęcherza moczowego )
3. Przepukliny
    ( przepukliny pachwinowe, udowe, pępkowe, inne brzuszne – w bliznach
    pooperacyjnych, pourazowe, wewnątrzbrzuszne )

    Chirurgia układu moczowo-płciowego:
    ( stulejka, załupek, wnętrostwo, wodniak jadra )

    Chirurgia kończyn:
    ( zwichnięcia, złamania, rany, urazy ścięgien i naczyń, amputacje )

    Chirurgia naczyniowa:
    ( zatorowość, żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu )Leczenie zachowawcze i diagnostyka dotyczy schorzeń:

    Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
    Choroby przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego
    Choroby jelita grubego (dysfunkcje, zapalenie, uchyłki, nowotwory)
    Zapalenie trzustki
    Obserwacje brzucha ( kolki brzuszne )
    Kamica układu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza moczowego)
    Przerosty gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu
    Zakrzepowe zapalenie żył kończyn
    Cukrzyce - powikłania ( stopa cukrzycowa)
    Stany zapalne tkanek miękkich
    Zarastające zapalenie tętnic kończyn dolnych – powikłania ( martwice )
    Obrażenia wielonarządowe
    Urazy czaszkowo-mózgowe ( stłuczenia, wstrząśnienia, złamania )
    Badania diagnostyczne ( Rtg, USG, urografia, cystoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia )

W trakcie badań endoskopowych wykonujemy zabiegi usuwania ciał obcych, pobierania materiału do badań histopatologicznych, usuwania zmian polipowatych, tamowania krwawień.

Dzięki fachowej opiece medycznej całego zespołu lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, czasokres pobytu na oddziale skróciliśmy do niezbędnego minimum dorównując w tym względzie standardom europejskim. Troskliwa i serdeczna atmosfera jaką otaczamy pacjentów w czasie pobytu stwarza klimat zmniejszający stres i wpływa korzystnie na poprawę ich psychosomatycznego samopoczucia.