ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

LEKARZ KOORDYNUJĄCY: lek. med. Piotr Skalski specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej
LEKARZE:

- lek. med.  Przemysław Olejnik   specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: mgr Anna Skowrońska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


 KONTAKTY TELEFONICZNE

LEKARZ ANESTEZJOLOG: 67 352 81 00
PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE:

67 352 80 96


INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW UDZIELA ORDYNATOR ODDZIAŁU LUB  I LEKARZ PROWADZĄCY

ANESTEZJOLOGIA:
W dziedzinie anestezjologii oddział zajmuje się:
- oceną i przygotowaniem pacjentów do  zabiegów operacyjnych i inwazyjnych badań diagnostycznych
- prowadzeniem bezpiecznego znieczulenia
- leczeniem stanów około operacyjnych
- leczeniem bólu pooperacyjnego

INTENSYWNA TERAPIA:
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych w stanie zagrożenia życia, spowodowanym potencjalnie odwracalną niewydolnością podstawowych dla życia układów organizmu: oddychania, krążenia, nerwowego.