SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

ARCHIWUM KONKURSÓW

Data zamieszczenia: 07.12.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania
i realizacji projektu: Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. , Podmiot o nazwie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie (jako Wnioskodawca) ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 7.2.2 WRPO.
Ogłoszenie dotyczy projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (wersja obowiązująca na dzień niniejszego ogłoszenia).

07.12.2018 Ogłoszenie.

07.12.2018 Załaczniki.


Data zamieszczenia: 23.11.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Kierownika (lekarza kierującego) oddziałem chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej.

23.11.2018 Ogłoszenie.

23.11.2018 Zarządzenie.
23.11.2018 Szczegółowe warunki konkursu.
23.11.2018 Formularz ofertowy.


Data zamieszczenia: 24.08.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Terapii leczenia bólu w strukturach oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo ortopedycznej.

24.08.2018 Ogłoszenie.
24.08.2018 Szczegółowe warunki konkursu.
24.08.2018 Załączniki (wersje edytowalne).


Data zamieszczenia: 21.08.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert:

Na wynajem pomieszczenia Szpitala Powiatowego , z przeznaczeniem na punkt handlowy o pow. 17.51 m2.

21.08.2018 Specyfikacja.
21.08.2018 Ogłoszenie.
21.08.2018 Załączniki.


Data zamieszczenia: 21.08.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert:

Na wydzierżawienie powierzchni pod zainstalowanie automatów sprzedających (kanapki, przekąski napoje) zlokalizowanych w budynku szpitala.

21.08.2018 Specyfikacja.
21.08.2018 Ogłoszenie.
21.08.2018 Wzór umowy najmu.


Data zamieszczenia: 16.05.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert:

Na  dzierżawę powierzchni przeznaczonej na  zamontowanie urządzenia TK  oraz wykonywanie w cenach rynkowych  zagwarantowanej  przez Zamawiającego ilości   świadczeń  zdrowotnych w zakresie:

wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej  na rzecz pacjentów  Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w  Czarnkowie

24.05.2018 Odpowiedzi na pytania.

16.05.2018 Ogłoszenie o konkursie.
16.05.2018 Szczegółowe warunki konkursu ofert.
16.05.2018 Załączniki (wersje edytowalne)


Data zamieszczenia: 29.03.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Terapii leczenia bólu w strukturach oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo ortopedycznej.

29.03.2018 Ogłoszenie.
29.03.2018 Szczegółowe warunki konkursu.
29.03.2018 Załączniki (wersje edytowalne).


 

Data zamieszczenia: 09.08.2016

Przedmiot zamówienia: Wydzierżawienie  powierzchni pod zainstalowanie dwóch automatów sprzedających (napoje , przekąski , słodycze) zlokalizowanych w budynku szpitala


Data zamieszczenia: 09.08.2016

Przedmiot zamówienia: Wydzierżawienie  pomieszczeń  punktu usługowo gastronomicznego (sklep medyczny) pow. 62,73 m2 zlokalizowanych w budynku szpitala - segment A


Data zamieszczenia: 09.08.2016

Przedmiot zamówienia: Wydzierżawienie  pomieszczenia  przeznaczonego na zbieranie odpadów medycznych zlokalizowanego w budynku szpitala o pow. 12,7 m2


Data zamieszczenia: 11.07.2016

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert:

I  - Świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
II - Świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
III- Świadczeń pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym

11.07.2016
Zarządzenie nr 782.
11.07.2016
Ogłoszenie o konkursie.
11.07.2016
Szczegółowe warunki konkursu ofert.
11.07.2016
Formularz ofertowy.
11.07.2016
Formularz ofertowy (wersja edytowalna).


 

Data zamieszczenia: 24.05.2016

Przedmiot zamówienia: Wynajem pomieszczeń Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń zdrowotnych (gabinet ginekologiczno-położniczy) pow. 33,52 m2 zlokalizowanych na parterze w budynku szpitala – segment C.

24.05.2016  Ogłoszenie
24.05.2016  SIWZ
24.05.2016  Wzór umowy
24.05.2016  Rysunek - rzut pomieszczeń

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018 rok.


Numer ogłoszenia: 663248-N-2018; data zamieszczenia: 20.12.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dzierżawa zintegrowanego systemu do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dostawą odczynników.

08.01.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty.

07.01.2019 Informacja z otwarcia ofert.

03.01.2019 Odpowiedzi na pytania.

20.12.2018 Ogłoszenie.

20.12.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 660279-N-2018; data zamieszczenia: 11.12.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sucesywne dostawy materiałów medycznych II.

20.12.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

19.12.2018 Informacja z otwarcia ofert

17.12.2018 Ogłoszenie nr 500301052 - zmiana terminu składania ofert

17.12.2018 Odpowiedzi na pytania

11.12.2018 Ogłoszenie

11.12.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 648970-N-2018; data zamieszczenia: 16.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa ubezpieczenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

16.11.2018 Ogłoszenie


Numer ogłoszenia: 646729-N-2018; data zamieszczenia: 09.11.2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego.

23.11.2018 Informacja o wyborze oferty oraz o ofercie odrzuconej.

16.11.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP.PN.12

16.11.2018 Odpowiedzi na pytania.

09.11.2018 Ogłoszenie
09.11.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 645721-N-2018; data zamieszczenia: 08.11.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów medycznych.

23.11.2018 Infromacja o wyborze oferty.

19.11.2018 Infromacja z otwarcia ofert ZP.PN.10

15.11.2018 Odpowiedzi na pytania.

14.11.2018 Ogłoszenie o zmianie terminu składania

08.11.2018 Ogłoszenie
08.11.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 645904-N-2018; data zamieszczenia: 08.11.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów medycznych, materiałów do sterylizacji i rękawic  jednorazowych.

27.11.2018 Wybór ofert, oferty odrzucone ZP.11.

19.11.2018 Informacja z otwarcia ofet ZP.PN.11

15.11.2018 Odpowiedzi na pytania.

14.11.2018 Ogłoszenie o zmianie terminu składania

08.11.2018 Ogłoszenie
08.11.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 631966-N-2018; data zamieszczenia: 04.10.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

24.10.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty, unieważnieniu postępowania oraz ofertach odrzuconych.

17.10.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

15.10.2018 Odpowiedzi na pytania.

09.10.2018 wyjaśnienia do SIWZ.pdf

08.10.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.10.2018 Sprostowanie SIWZ

08.10.2018 Sprostowanie SIWZ Załączniki.doc

04.10.2018 Ogłoszenie
04.10.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 2018/S 190-430819 ; data zamieszczenia: 03.10.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych.

22.11.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

07.11.2018 Informacja_art. 86 ust. 5 - leki

31.10.2018 Sprostowanie odpowiedzi z dn 29.10.2018

29.10.2018 Odpowiedzi na pytania.

03.10.2018 Ogłoszenie

03.10.2018 SIWZ

03.10.2018 Załączniki


Numer ogłoszenia: 597695-N-2018 ; data zamieszczenia: 01.08.2018

Przedmiot zamówienia: Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

16.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

09.08.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

01.08.2018 Ogłoszenie
01.08.2018 SIWZ

 


Numer ogłoszenia: 2018/S 121-276122; data zamieszczenia: 27.06.2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa  urządzeń i sprzętu medycznego.

16.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

06.08.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

30.07.2018 Odpowiedzi na pytania.

27.06.2018 Ogłoszenie
27.06.2018 SIWZ z załącznikami (plik spakowany zip)


Numer ogłoszenia: 555051-N-2018 ; data zamieszczenia: 09.05.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych I - III.

23.05.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

17.05.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

15.05.2018 Odpowiedzi na pytania cz 2.

14.05.2018 Odpowiedzi na pytania.

09.05.2018 Ogłoszenie
09.05.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 543756-N-2018 ; data zamieszczenia: 12.04.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych I - V.

09.05.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty.

20.04.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

18.04.2018 Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.
18.04.2018 Odpowiedzi na pytania cz 2.

17.04.2018 Odpowiedzi na pytania.

12.04.2018 Ogłoszenie
12.04.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 514796-N-2018 ; data zamieszczenia: 06.02.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne usługi prania bielizny szpitalnej.

16.02.2018 Punktacja oraz wybór ofert.

14.02.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

06.02.2018 Ogłoszenie
06.02.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 514656-N-2018 ; data zamieszczenia: 06.02.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gwoździ i płyt do złamań.

16.02.2018 Punktacja oraz wybór ofert.

14.02.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

06.02.2018 Ogłoszenie
06.02.2018 SIWZ


Numer ogłoszenia: 504237-N-2018 ; data zamieszczenia: 11.01.2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych.

24.01.2018 Punktacja oraz wybór ofert.

19.01.2018 Kwota zamówienia i zbiorcze zestawienie ofert.

17.01.2018 Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.
17.01.2018 Odpowiedzi na pytania.

16.01.2018 Odpowiedzi na pytania.

11.01.2018 Ogłoszenie
11.01.2018 SIWZ

Inne

Data zamieszczenia: 16.05.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert:

Na  dzierżawę powierzchni przeznaczonej na  zamontowanie urządzenia TK  oraz wykonywanie w cenach rynkowych  zagwarantowanej  przez Zamawiającego ilości   świadczeń  zdrowotnych w zakresie:

wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej  na rzecz pacjentów  Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w  Czarnkowie

24.05.2018 Odpowiedzi na pytania.

16.05.2018 Ogłoszenie o konkursie.
16.05.2018 Szczegółowe warunki konkursu ofert.
16.05.2018 Załączniki (wersje edytowalne)


Data zamieszczenia: 29.03.2018

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Terapii leczenia bólu w strukturach oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo ortopedycznej.

29.03.2018 Ogłoszenie.
29.03.2018 Szczegółowe warunki konkursu.
29.03.2018 Załączniki (wersje edytowalne).

Dokumentacja Medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej należy złożyć w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym (4-te piętro budynku szpitala) lub Sekretariacie ZZOZ w Czarnkowie

 • osobiście do Działu Metodyczno-Organizacyjnego ZZOZ Czarnków w dniach : poniedziałek, środa i piątek od 8:00 do 10:00
 • drogą e-mailową w formie elektronicznej: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl
 • listownie
 • informacja tel. (67) 352-81-29 ,

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - FORMULARZ WNIOSKU

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
• do wglądu w siedzibie ZZOZ Czarnków;
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia;
 • jedną stronę kopii - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
 • kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

RODO

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

W dniu 25.05.2018 r. zaczyna obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie (64-700) przy ul. Kościuszki 96, adres e-mail: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl, numer telefonu 67 352 81 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013947, NIP: 7631748697, REGON: 000308525. Krzysztof Wywrot – dyrektor szpitala.
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Arkadiusz Kościelski, tel. 67 352 81 80, e-mail: iod@zzozczarnkow.x.pl
 1. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 1. Dane będą przetwarzane w celuprowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danychw zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą:Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, osoby upoważnione do informacji o stanie zdrowia pacjenta, pełnomocnik pacjenta. W szczególnych przypadkach: Sąd, Prokuratura, Policja a także firmy ubezpieczeniowe.
 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem, zgodnie z klauzulami umownymi, o których mowa w art. 46 RODO, decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo trzecie lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych (art. 45 RODO) lub inne szczególne przypadki określone w art. 49 ust. 1 RODO, np. zgoda osoby, której dane dotyczą, przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.
 1. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.