PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

czynna:
Poniedziałek-Piątek 8.00-15.00
TELEFON: 67 352 81 35

KIEROWNIK: Urszula Buck
PRACOWNICY: Jolanta Pilchiewicz, Elżbieta Walkiewicz, Ksenia Matuszczak