PRACOWNIE

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
-

- PRACOWNIA RTG
- PRACOWNIA MAMMOGRAFII
- PRACOWNIA USG
- PRACOWNIA ENDOSKOPII


- PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI
- PRACOWNIA KARDIOLOGICZNA
- SPIROMETRIA
- LABORATORIUM