BLOK OPERACYJNY

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Jolanta Terlecka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

 


KONTAKTY TELEFONICZNE

SALA PRZEDOPERACYJNA: 67 352 81 08